Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Інноваційні підходи до організації аудиторних занять зі студентами

13 квітня 2016 р. відбувся семінар «Інноваційні підходи до організації аудиторних занять зі студентами».

Свої інновації презентували к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу та управління iнновацiйною діяльністю Грищенко Олена Федорівна та к.філол.н., доцент кафедри журналістики та філології Воропай Світлана Валеріївна.

Педагогічна інновація, запропонована Грищенко О.Ф. разом із співавтором Голишевою Є.О., направлена на підсилення практично-орієнтованої підготовки студентів у рамках навчальної дисципліни «Економіка та маркетинг засобів масової інформації».

Авторами відмічено, що недоліками традиційної теоретичної освіти є відсутність практичних навичок у студентів, зниження мотивації у вивченні та погіршення запам’ятовування складного матеріалу через традиційні методи навчання. Автори рекомендують використовувати методи та підходи, що спрямовані на формування у студентів практичних навичок та їх відпрацювання в умовах близьких до реальних (написання прес-релізів та прес-анонсів із подальшим моделюванням прес-конференції з презентацією підготовлених робіт за визначеною раніше тематикою та розподіленими ролями). Дані імітаційні інструменти допоможуть студентам краще опановувати матеріал та набувати практичні вміння.

Воропай Світлана Валеріївна презентувала інновацію «Розвиток стратегій нестандартного (творчого) мислення». На думку автора, важливою задачею сучасної освіти, крім забезпечення студентів спеціальними фаховими знаннями, є розвиток умінь і навичок, які б допомогли виявити наявні можливості, створювати баланс між пріоритетами, вчитися на невдачах, тобто вибудовувати міст між заученими знаннями і реальним життям. Автор обґрунтовує необхідність створення окремого факультативного курсу-тренінгу, де б вивчалися і практично впроваджувалися стратегії творчого мислення. Такі тренінги були б корисними не лише для студентів спеціальностей «Реклама» і «Журналістика», а й для студентів інших спеціальностей. Такий курс, на думку автора, допоможе перебороти страхи, сумніви і невпевненість у власній креативності; зміцнить віру в себе і продемонструє творчий підхід до життя.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.