Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Завершення програми підвищення кваліфікації «Дворічний інтенсивний курс вивчення англійської мови»

1 квітня 2016 р. на кафедрі іноземних мов викладачі, які успішно завершили програму підвищення кваліфікації «Дворічний інтенсивний курс вивчення англійської мови» (Викладач – Гладченко О.Р.), презентували матеріали своїх наукових досліджень або одного з своїх лекційних занять англійською мовою.

Навчання відбувалось за наступними блоками: Everyday English,Medicine та Classroom English.

Науково-педагогічні працівники Медичного інституту СумДУ: асистенти кафедри патологiчної анатомiї Линдін М.С., Рєзнік А.В. та асистент кафедри гiгiєни та екологiї з курсом мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї Корнієнко В.В. презентували результати наукових досліджень кандидатських дисертацій, а докторант кафедри патологiчної анатомiї Кузенко Є.В. напрацювання за тематикою своєї докторської дисертації.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.