Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Креативні підходи до навчального процесу

11.05.2016 р. відбувся семінар підвищення кваліфікації на тему «Креативні підходи до навчального процесу».

На семінарі було представлено дві доповіді:

1) Педагогічна інновація, запропонована к. соцiол.н., доцентом кафедри журналiстики та філології Яненко Ярославом Васильовичем на тему «Мультимедійний творчий проект як технологія формування професійних якостей у студентів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю». Сутність педагогічної інновації полягає у застосуванні творчих проектів як форми самостійної навчальної діяльності студентів.

Творчий проект – це певний обсяг самостійної навчальної роботи, яка виконується студентами індивідуально або у групі під час вивчення фахової дисципліни. У творчих проектах пріоритет має креативна складова, тож головним завданням для студентів є створення авторського контенту (текст, фотографія, комп’ютерний макет, інфографіка тощо). При створенні творчих проектів студенти використовували різні рекламні засоби, які охоплюють широку аудиторію завдяки використанню інтернет-технологій. Створення студентами творчих проектів дозволяє майбутнім фахівцям застосовувати теоретичні знання на практиці та розробляти повідомлення, призначені для поширення в сучасних медіа.

Педагогічна інновація апробована у рамках дисципліни «Брендинг» (спеціальність «Реклама і зв’язки з громадськістю»). За результатами представлення власних творчих проектів студенти мають ряд винагород у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах.

Творчі проекти як форма самостійної навчальної діяльності студентів можуть бути застосовані і на інших кафедрах і факультетах. Крім того у автора є пропозиція вводити цю інновацію у фахові дисципліни для інших спеціальностей СумДУ.

2) К.т.н., професор кафедри фінансів і кредиту Александров Вадим Трофимович виступив з доповіддю «Механізми роботи пам’яті та мозку людини в процесі навчання», у рамках якої представив учасникам семінару модель створення знань, методи ефективного запам’ятовування матеріалу, накопичення знань, механізм процесу генерації творчих ідей, базові механізми людської пам'яті як сутнісного фундаменту в управлінні неперервною освітою, концепцію створення і впровадження мережі інтегрованих комплексів неперервної освіти.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.