Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Особливості організації самостійної навчальної діяльності студентівному процесі

8 червня 2016 р. відбувся семінар програми підвищення кваліфікації «Особливості організації самостійної навчальної діяльності студентів».

Старший викладач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сагер Людмила Юріївна та асистент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сигида Любов Олексіївна презентували педагогічну інновацію «Застосування активних методів навчання як базовий елемент практично спрямованої підготовки студентів».

При проведенні лекційних занять автори педагогічної інновації пропонують використовувати інтерактивні лекції, лекції у вигляді впровадження коротких запитально-відповідних співбесід, лекції-дискусії, лекції-візуалізації, лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-подорожі. Це, на їх думку, дозволяє надати навчальній діяльності практичного спрямування вже у період навчання студентів у ВНЗ та сформувати у них відповідальне ставлення до вивчення дисциплін, що є основою для їхньої подальшої професійної діяльності.

Доцент кафедри загальної хімії Ліцман Юлія Володимирівна презентувала педагогічну інновацію, яка полягає у впровадженні методичної підтримки самостійної роботи студентів у процесі підготовки до аудиторних занять при вивченні хімічних дисциплін, що здійснюється за декількома напрямами:

1) ознайомлення студентів із загальними рекомендаціями щодо вивчення дисципліни (надання студентам адреси сторінки викладача, на якій розміщені всі необхідні матеріали дисципліни: регламент, плани занять, список літератури, електронні версії підручників тощо);

2) рекомендації щодо підготовки до лекційних занять, що полягають у виконанні студентами наступних завдань: ознайомлення з тексом лекції; нотування незрозумілих термінів, понять і питань, які виникли під час опанування матеріалу; друкування тексту лекції з метою використання під час аудиторного лекційного заняття;

3) рекомендації щодо підготовки до практичних занять (ознайомлення з планом проведення заняття, в якому наводяться опис необхідних знань і вмінь, приклади типових задач);

4) рекомендації щодо підготовки до лабораторних занять (використання лабораторних журналів або відповідних методичних вказівок, перегляд відео лабораторного експерименту тощо);

5) мотиваційні заходи стосовно здійснення самостійної роботи студентами (наприклад, студентам пропонується брати участь у таких конкурсах: «Знайдіть неточність або помилку у тексті лекції», «Сформулюйте найкраще питання». Переможці обох конкурсів отримують додаткові рейтингові бали).

Використання методичного супроводу самостійної роботи студентів, на думку автора, сприяє підвищенню ефективності навчального процесу за рахунок: створення позитивної мотивації навчання; формування навичок самостійної роботи у студентів, забезпечення їх у необхідній кількості текстами лекцій, планами підготовки до занять; зменшення витрат аудиторного часу на надання рекомендацій і пояснень; створення умов викладачеві для своєчасного корегування змісту лекцій та ін.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.