Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Для аспірантів 1 курсу

Навчальна дисципліна "Інноваційна педагогічна діяльність":

- Регламент наявний за посиланням .

- Робоча програма наявна за посиланням .

За питаннями звертатися за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (заступник декана факультету підвищення кваліфікації викладачів Древаль Ольга Юріївна).Матеріали та завдання з дисципліни:

1 блок - "Основи інноваційної педагогічної діяльності":

1) Матеріали за блоком "Основи інноваційної педагогічної діяльності" наявні за посиланням ;

2) Звітне завдання для аспірантів денної та вечірньої форми навчання наявне за посиланням ;

3) Письмове завдання для аспірантів заочної форми навчання та за індивідуальним гафіком наявне за посиланням .


2 блок - "Процедура розробки та перегляду освітніх програм":

1) Матеріали лекцій за блоком "Процедура розробки та перегляду освітніх програм":

Лекція 1 "Національний та Європейський простори вищої освіти"

Лекція 2 "Результати навчання у вищій освіті"

Лекція 3 "Оцінювання здобувачів вищої освіти"

Лекція 4 "Студентоцентроване навчання. Принципи та процедури розроблення освітніх програм"

Лекція 5 "Стандарти вищої освіти. Система забезпечення якості вищої освіти"

Програмний довідник для студентів

2) Індивідуальне завдання за блоком "Процедура розробки та перегляду освітніх програм" не є обов'язковим (допуск аспірант може отримати і без нього, але бали у цьому випадку нараховані не будуть):

Індивідуальне завдання: сформувати довідник для студентів за освітньою програмою (Programme Handbook for Students) у вигляді презентації. Презентація повинна містити такі обовязкові елементи:

1.Вступні вимоги

2.Програмні результати навчання

3.Структурно-логічна схема

4.Таблиці узгодження програмних і модульних (за дисциплінами) результатів навчання

5.Оцінювання

6.Короткі робочі програми (силабуси) за дисциплінами (модулями)


3) Рекомендована література наявна за посиланням .


У наведеному списку перші 5 джерел є обов'язковими для вивчення повністю, на їх основі і будуть побудовані запитання на іспит.


4) Корисні посилання щодо результатів навчання (рекомендація - пошукати в інтернеті описи схожих програм, Handbooks for students):

http://www.qaa.ac.uk/assuring-standards-and-quality/the-quality-code/subject-benchmark-statementshttp://www.mon.gov.mk/images/documents/nacionalna_ramka/wlopml.pdf

https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/education-and-career/ce-program-accreditation/howtowriteobjectivesoutcomes.pdf?sfvrsn=2%20

http://www.tcd.ie/teaching-learning/academic-development/assets/pdf/Kennedy_Writing_and_Using_Learning_Outcomes.pdf

http://www.gov.scot/Publications/2004/09/19908/42705

http://mycampus.cgu.edu/c/document_library/get_file?uuid=630ea632-7b96-4ba2-8111-5975ef65f815&groupId=233896&filename=SLO_Workbook_2015


Консультація з дисципліни "Інноваційна педагогічна діяльність" відбудеться 18.05.2017 р. з 13.25 в ауд. Н-119.


Іспит з дисципліни "Інноваційна педагогічна діяльність" відбудеться 19.05.2017 р. з 13.25 в ауд. Н-119.

©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.