Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Інноваційні підходи до організації наукової діяльності студентів

19.04.2016 р. відбувся семінар підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні підходи до організації наукової діяльності студентів».

На семінарі було представлено три доповіді:

1. Педагогічна інновація, запропонована д.е.н., професором кафедри економічної теорії Прокопенко О.В. «Організація спільних наукових досліджень студентів СумДУ і студентів університетів-партнерів» полягає в тому, що студенти СумДУ і студенти з університетів інших країн організовують спільні наукові дослідження, що дозволяє зробити їх роботу більш цікавою, здолати мовні бар’єри, прискорити обмін знаннями, обговорити гострі проблеми та особливості їх сприйняття в різних країнах, посилити їх старанність щодо самостійної роботи та роботи в групі. Для цього разом з викладачами з іноземного університету після попередньої підготовки організовується скайп-зустріч двох студентських груп та формуються цікаві для обох країн теми дослідження.

На думку автора, даний підхід активує студентську наукову діяльність, дозволить студентам обмінюватися цікавою інформацією та освоювати новітні методи дослідження.

2. Д.фіз.-мат.н., професор кафедри прикладної фізики Однодворець Лариса Валентинiвна та к.фіз.-мат.н., доцент кафедри прикладної фізики Шумакова Наталiя Iванiвна презентували педагогічну інновацію «Науковий семінар студентів».

Наукові семінари автори рекомендують проводити на 3-4 курсах (бакалаври, спеціалісти і магістри) в періоди виконання студентами курсових, науково-дослідних, дипломних і магістерських робіт. Рекомендовано семінари проводити один-два рази на семестр у вигляді наукової доповіді за результатами власних експериментальних досліджень та аналізу літературних джерел, проведених студентами.

На думку авторів, використання даної інновації сприятиме:

1) формуванню у студентів уявлень про сучасний стан наукових досягнень та передових технологій;

2) підвищенню наукового кругозору;

3) розвитку експериментальних, практичних і творчих навичок.

3. К.е.н., доцент кафедри маркетингу та управління iнновацiйною діяльністю Iлляшенко Наталiя Сергiївна презентувала педагогічну інновацію «Залучення першокурсників до наукової діяльності студентами старших курсів».

Автор ділиться досвідом кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, викладачі та співробітники якої починаючи з 2011 р. у рамках щорічної науково-практичної конференції «Економічні проблеми сталого розвитку» в секції «Маркетинг» проводять окрему підконференцію, учасниками якої є студенти 1-2 курсів. Для активізації наукової діяльності студенти 1-2 курсів залучаються студентами старших курсів, які вже мають деякий досвід наукової роботи.

Головною відмінністю даного підходу є те, що не викладачі (які можуть формально впливати на участь студентів) запрошують першокурсників до участі в наукових заходах, а саме їх старші колеги та друзі. Першокурсникам досить складно конкурувати в наукових розробках зі студентами старших курсів і приймати участь в одній секції конференції. Окрема секція дозволяє більш неформально підійти до цього процесу. Також, це сприяє практичній апробації навичок студентів старшокурсників в реалізації івент-маркетингу.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.