Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Інноваційні ІТ-технології в навчальному процесі

3 червня 2016 р. у Сумському державному університеті пройшов Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інноваційні ІТ-технології в навчальному процесі».

Керівник секції підвищення кваліфікації Костюченко Н.М., в.о. декана ФПКВ, презентувала систему підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті з деталізацією напрацювань та нових рішень в цій сфері.

Доцент кафедри фiлософiї, полiтологiї та iнновацiйних соцiальних технологій Купенко О.В. та доцент кафедри прикладного матерiалознавства i технологiї конструкцiйних матеріалів Говорун Т.П. виступили з доповіддю «Нестандартні підходи до організації навчального процесу». Презентували досвід проведення бізнес-ігор «NewStart-up», як на базі університету, так і безпосередньо на підприємствах міста Суми в співпраці з керівництвом та провідними спеціалістами підприємств, метою яких є сприяння розвитку у студентів підприємницьких якостей. Також представили результати міжфакультетських захистів випускних кваліфікаційних робіт, особливістю яких є залучення студентів різних факультетів для виконання одного прикладного завдання, яке ставить перед ними підприємство, де кожен відповідає за виконання окремої частини (розділу). Це дозволяє студентам різних факультетів познайомитися, отримати досвід командної роботи, оцінити та розвинути свої ділові та комунікативні навички.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.