Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Педагогічні інновації викладачів СумДУ(за результатами конкурсу "Педагогічні інновації" 2015-2016 н.р.)

Learning by doing – Навчання у процесі роботи

Активізація творчої активності студетів-менеджерів як напрямок розвитку самостійної навчальної діяльності

Бізнес-гра «NewStart-up» для студентів і аспірантів університету

Використання інтерактивних презентацій та відеоматеріалів для викладання курсу

Евристичне тестове завдання

Змішане навчання в інженерії (на прикладі викладання дисциплін з хімічної інженерії)

Кроки до майстерності

Курс-тренінг «Розвиток стратегій нестандартного (творчого) мислення»

Мультимедійний творчий проект як технологія формування професійних якостей у студентів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю»

Навчання студентів на «прикладі самого себе»

Науковий семінар студентів

Підготовка міжфакультетських комплексних дипломних робіт як напрям удосконалення організації навчального процесу студентів

Підхід CDIO у навчальному процесі факультету ТеСЕТ

Практично-орієнтована підготовка студентів у рамках навчальної дисципліни «Економіка та маркетинг засобів масової інформації»

Працевлаштування за спеціальністю: очікування та реальність

Самостійна навчальна діяльність студентів як основа організації їх цілеспрямованої діяльності та формування комунікативних навичок

Студентські науково-пошукові групи

Філософські баттли
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.