Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Педагогічні інновації викладачів СумДУ(за результатами конкурсу "Педагогічні інновації" 2016-2017 н.р.)

Сучасна комбінаторна технологія організації самостійної роботи студентів з біологічної хімії

Творчі роботи та творчі конкурси: синергія взаємодії

Доповнена реальність з Unity в інженерній освіті

Перший курс навчання - кращий час для знайомства студентів із роботодавцями (на прикладі спеціальності «Соціальна робота»)

Комплексний інвестиційний проект як напрям активізації самостійної практично-орієнтованої підготовки студентів

Організація практично-орієнтованої підготовки студентів в рамках вивчення дисципліни «International economic law»

Інновації в практично-орієнтовній підготовці студентів

Проблемно-орієнтовне навчання з використанням кейс-методу

Метод колективної розробки вирішення соціально-економічних проблем на основі діаграми зв’язків (Mind-Mapping) і технології Clustern

Використання інтелектуальних та інтелектуально-імітаційних ігор у навчанні (на прикладі здобувачів вищої юридичної освіти)

Модель «Positive U» в рамках дисципліни «Організація наукової діяльності»

Рольова гра та «віньєтки» як засіб активізації аудиторної роботи

Використання технологій анімованої статистики в аудиторній роботі при викладанні дисципліни «Міжнародна статистика»

Формування конкурентоздатної особистості студента на основі використання стратегій маінд-девелопменту

Face to face with computer modelling F2FCompModel

Активні форми та методи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої»

Креативні завдання в рамках використання методу проектів при організації індивідуальної науково-дослідної роботи студентів

Поєднання теорії викладачів та практики студентів для активізації студентської наукової роботи

Використання аудіовізуального методу навчання у викладанні дисципліни «Міжнародна статистика»

Впровадження технології доповненої реальності у навчальні курси «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні»

Використання електронних тренажерів при викладанні дисципліни «Гермомеханіка» на прикладі віртуального лабораторного стенда для дослідження сальникових ущільнень

Англомовна телепрезентація

Розроблення форматів співпраці СумДУ з підприємствами та організаціями м.Суми шляхом реалізації мовних проектів

Впровадження принципів критичного мислення в процесі надання додаткових освітніх послуг з вивчення іноземних мов з метою форсування розвитку комунікативних компетенцій слухачів
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.