Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Теорія і практика забезпечення якості освіти

06.09.2016 р. та 16.09.2016 р. було проведено цикл семінарів за темою «Теорія і практика забезпечення якості освіти». Лектор – професор кафедри фінансів і кредиту Александров Вадим Трофимович зазначив необхідність створення та впровадження в університеті сучасної мережі інтегрованих і автоматизованих навчально-атестаційних комплексів освіти з метою значного підвищення якості освіти та підвищенню відповідних вітчизняних і міжнародних рейтингів; збільшенню залучення талановитою молоді до навчання в СумДУ з різних регіонів України, Європи й світу й як слідство покращення фінансово-економічної діяльності університету пропонується на базі успішної системи дистанційного навчання СумДУ. Дана система апробована у навчальному процесі на кафедрі фінансів і кредиту протягом 2015-2016 н.р.

У рамках педагогічного експерименту на базі ННІ ФЕМ ім. О.Балацького та ННІ БТ «УАБС» (наказ № 0537-I від 07.09.2016 р.) передбачається розроблення теорії, технології, моделі, підходів та практичної реалізації мережі інтегрованих автоматизованих комплексів неперервної освіти (МІАКНО), яка складається з інтегрованих навчально-атестаційних комплексів автоматизованого навчання (ІНАК) для різних рівнів освіти. ІНАК – комплексна інтегрована система у складі одного або декількох педагогічних програмних засобів (ППЗ), автоматизованих робочих місць (АРМів), інформаційно-довідкових систем (ІДС), автоматизованих навчально-атестаційних систем (АНАС), спеціалізованих Інтернет-порталів та друкованих навчально-методичних матеріалів (підручників, посібників, практикумів, збірників завдань і т. п.), призначених для безперервного автоматизованого навчання та атестації (контролю знань) учнів, студентів, фахівців, керівних кадрів на всіх рівнях системи освіти (ЗНЗ, ВНЗ та інститутів післядипломної освіти).

Метою створення комплексної інтегрованої системи для студентів спеціальностей економічного профілю є поширення моделей викладання, основаних на сучасних технологіях, активізації діяльності викладачів щодо підвищення якості освіти, впровадження E-learning у навчальний процес за денною формою навчання тощо.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.