Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Програма підвищення кваліфікації для інструкторів лікувально-фізичної культури

У період з 9 грудня 2016 р. вперше стартувала програма підвищення кваліфікації для інструкторів лікувально-фізичної культури СумДУ, у якій були задіяні викладачі кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, кожен з яких у подальшому планує бути інструктором лікувально-фізичної культури.

Лікувально-фізична культура (ЛФК) — це метод лікування, який полягає у застосуванні фізичних вправ до хворого з лікувально-профілактичними цілями. В основі цього методу лежить використання основної біологічної функції організму — руху.

Кожен викладач-слухач програми підвищення кваліфікації спеціалізується за однією з форм лікувальної фізичної культури: заняття лікувальною гімнастикою, лікувальною дозованою ходьбою, дозованим плаванням, спортивними вправами та іграми, кінезотерапією, гідрокінезотерапією та ін. Свої методичні напрацювання за однією з форм лікувальної фізичної культури викладачі презентували у вигляді випускних робіт 27 січня 2017 р.

31 січня 2017 р. відбувся іспит за програмою підвищення кваліфікації для інструкторів лікувально-фізичної культури СумДУ, який складався з двох частин: теоретичної (перевірка засвоєного теоретичного матеріалу за допомогою тестів) та практичної (засвоєння практичних навичок).

За результатами успішного захисту випускних робіт та складеного іспиту учасники програми підвищення кваліфікації отримали свідоцтва встановленого зразка.
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.