Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування

З метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, формування внутрішніх механізмів забезпечення якості освітніх програм, на основі поширення практичного досвіду, здобутого в рамках реалізації грантових проектів TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» та Erasmus + QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» 12 вересня в Сумському державному університеті відбувся семінар за темою «Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування», організований Факультетом підвищення кваліфікації викладачів.

Детальніше...

Застосування електронних засобів в навчальному процесі

20 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Застосування електронних засобів в навчальному процесі».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Застосування електронних засобів в навчальному процесі» – к.т.н., доцент, доцент кафедри ТМВІ Іванов Віталій Олександрович та к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Плохута Тетяна Миколаївна.

Детальніше...

Інновації в організації студентської наукової діяльності

6 червня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в організації студентської наукової діяльності».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в організації студентської наукової діяльності» – д.фіз.-мат.н., доцент, професор кафедри прикладної фізики Однодворець Лариса Валентинівна та к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Ілляшенко Наталія Сергіївна.

Детальніше...

Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів

23 травня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів (напрямки співпраці з роботодавцями та формування практичного досвіду у студентів».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів» – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Світайло Ніна Дмитрівна та к.пед.наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Купенко Олена Володимирівна, к.ю.н., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Чернадчук Олександр Вікторович.

Детальніше...

23 травня 2017 р. відбувся семінар на тему: «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів (напрямки співпраці з роботодавцями та формування практичного досвіду у студентів».

Лекторами семінару виступили призери конкурсу «Педагогічні інновації» 2017 р. у номінації «Інновації в практично-орієнтованій підготовці студентів» – к.філос.н., доцент, завідувач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Світайло Ніна Дмитрівна та к.пед.наук, доцент, доцент кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Купенко Олена Володимирівна, к.ю.н., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Чернадчук Олександр Вікторович.

Світайло Н.Д. та Купенко О.В. презентували педагогічну інновацію «Перший курс навчання – кращий час для знайомства студентів із роботодавцями (на прикладі спеціальності «Соціальна робота»)» – авторів Світайло Н.Д., Купенко О.В., Дементова В.О., Скрипки О. О.

Підготовка студентів за спеціальністю «Соціальна робота» здійснюється кафедрою психології, політології та соціокультурних технологій на засадах дуальної освіти (поєднання навчання в університетській аудиторії й практики безпосередньо на робочому місці). Технологія дуальної освіти на першому курсі включає в себе такі основні етапи:

1) стартовий етап:

1.1) святкування Дня соціального працівника України (перша неділя листопада), який готується на засадах наступництва студентів першого і старших курсів і проводиться за участі перших керівників соціальної сфери Сумщини. Це перша зустріч першокурсників з роботодавцями;

1.2) викладання дисципліни «Система організації соціальних служб» та інших;

2) етап ознайомчої практики, що передбачає наступне:

2.1) розроблення гнучкого розкладу ознайомчої практики, що охоплює весь другий семестр першого курсу і узгоджується із базами практик; відповідно до цього розкладу кожен студент має ознайомитися з десятьма різними потенційними місцями роботи (в т.ч. в секторі влади, бізнесу, громадському секторі);

2.2) знайомлячись із базами практики, студенти розробляють карту «Соціальна робота в Сумах» за базовим документом, наданим в рамках навчального курсу «Система організації соціальних служб». Студенти наповнюють базовий документ назвами, контактами, інформацією про напрям роботи, клієнтську базу, джерела фінансування баз практики;

2.3) розроблення соціального проекту (методична підтримка надається в рамках навчальної дисципліни «Історія та теорія соціальної роботи», а також кураторами практики). Проекти мають передбачати взаємодію із базами практики.

3) підсумковий на першому курсі етап:

3.1) реалізація проектів, розроблених спільно з базами практики;

3.2) підведення підсумків першого курсу, в т.ч. самооцінка студентами власних результатів ознайомчої практики «Перетворюємо проблеми в цілі».

Розпочата на першому курсі дуальна підготовка студентів продовжується на подальших курсах, що знаходить своє відображення в навчальному плані у вигляді курсових робіт (з волонтерською складовою), виробничої практики, а також в позанавчальних заходах. Представлена технологія розробляється та впроваджується у партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні (Університет є підписантом Меморандуму з Представництвом Фонду в Україні).

Чернадчук О.В. презентував педагогічну інновацію «Формування практичного досвіду студентів-юристів під час навчання» - автори Пахомов В.В., Чернадчук О.В.

Сучасне життя висуває високі вимоги до підготовки майбутнього правника. Завданням при підготовці правників є поєднання в навчальному процесі та формування загальних принципів майбутньої професії, і набуття особливих знань та навичок, необхідних для вузької спеціалізації. Розвиток правової держави залежить зокрема від активних професійних юридичних кадрів, адже від них залежить ефективне втілення правових норм та створення демократичних правовідносин в суспільстві. Випускники юридичних факультетів повинні вміти в практичній діяльності втілювати чинне правове регулювання.

Сутність педагогічної інновації полягає у тому, що студенти отримують професійні навички захисту інтересів клієнта в суді, розв’язання спорів у вигляді консультування, ведення переговорів тощо.

Тематика семінару викликала жваве обговорення серед учасників.

За результатами участі у семінарі учасники та лектори отримають відповідні довідки.