Факультет підвищення кваліфікації викладачів

Новини

Механізми реалізації концептуальних засад діяльності та стратегії розвитку університету

Програма спрямована на підвищення конкурентоздатності ВНЗ в інформаційному суспільстві. До змісту програми включені питання щодо механізмів застосування інформаційних технологій у роботі структурних підрозділів ВНЗ.

Матеріали семінарів:

Семінар «СумДУ в міжнародних рейтингах і в Інтернет-просторі» (20.09.2011)

Семінар «Міжнародна діяльність університету» (18.10.2011)

Семінар «Web-система управління функціонуванням наукового журналу» (16.11.2011)

Семінар «Web-система управління функціонуванням наукової конференції» (23.11.2011)

Семінар «Web-система СумДУ» (20.03.2012)
©2011 Faculty of skills upgrading and postgraduate education.