З метою активізації діяльності викладачів щодо забезпечення якості вищої освіти, постійного вдосконалення педагогічного процесу та навчально-методичного забезпечення в університеті, поширення кращого досвіду, впровадження педагогічних інновацій, додаткової мотивації педагогічних і науково-педагогічних працівників був проведений конкурс «Педагогічні інновації».

Завданнями конкурсу було виявлення та впровадження у навчальний процес університету кращих педагогічних практик науково-педагогічних, педагогічних працівників та авторських колективів. Для участі в конкурсі «Педагогічні інновації» від науково-педагогічних, педагогічних працівників та авторських колективів СумДУ було подано 84 заявки за шістьма номінаціями.

Відповідно до рішення конкурсної комісії лауреатами конкурсу «Педагогічні інновації» стали наступні викладачі:

Лауреатами I ступеня стали:

ПІБ автора (ів) Назва роботи
Гарбузова В.Ю. Голубнича В.М. Гребеник Л.І. Лобода А.М. Приходько О.О. Проблемно-орієнтовне навчання з використанням кейс-методу
Артюхов А.Є. Face to face with computer modelling F2FCompModel
Іванов В.О. Павленко І.В. Самохвалов Д.О. Впровадження технології доповненої реальності у навчальні курси «Нарисна геометрія», «Інженерна графіка», «Комп’ютерна графіка в машинобудуванні»
Світайло Н.Д. Купенко О.В. Дементов В.О. Скрипка О.О. Перший курс навчання - кращий час для знайомства студентів із роботодавцями (на прикладі спеціальності «Соціальна робота»)
Теліженко О.М, Лук’янихін В.О., Байстрюченко Н.О., Галинська Ю.В., Машина Ю.П., Тимченко І.О. Комплексний інвестиційний проект як напрям активізації самостійної практично-орієнтованої підготовки студентів
Дядечко А.М. Розроблення форматів співпраці СумДУ з підприємствами та організаціями м.Суми шляхом реалізації мовних проектів

 

Лауреатами II ступеня стали:

ПІБ автора (ів) Назва роботи
Омельяненко В.А. Метод колективної розробки вирішення соціально-економічних проблем на основі діаграми зв’язків (Mind-Mapping) і технології Clustern
Однодворець Л.В. Активні форми та методи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої»
Гудков С.М. Використання електронних тренажерів при викладанні дисципліни «Гермомеханіка» на прикладі віртуального лабораторного стенда для дослідження сальникових ущільнень
Омельяненко В.А. Організація практично-орієнтованої підготовки студентів в рамках вивчення дисципліни «International economic law»
Золотова С.Г. Литвиненко Г.І. Впровадження принципів критичного мислення в процесі надання додаткових освітніх послуг з вивчення іноземних мов з метою форсування розвитку комунікативних компетенцій слухачів

 

Лауреатами III ступеня стали:

ПІБ автора (ів) Назва роботи
Завгородня В.М., Кунцевич М.П., Славко А.С. Використання інтелектуальних та інтелектуально-імітаційних ігор у навчанні (на прикладі здобувачів вищої юридичної освіти)
Артюхов А.Є. Модель «Positive U» в рамках дисципліни «Організація наукової діяльності»
Артюхов А.Є. Рольова гра та «віньєтки» як засіб активізації аудиторної роботи
Омельяненко В.А. Використання технологій анімованої статистики в аудиторній роботі при викладанні дисципліни «Міжнародна статистика»
Мареха І.С. Формування конкурентоздатної особистості студента на основі використання стратегій маінд-девелопменту
Гребеник Л.І., Прімова Л.О. Сучасна комбінаторна технологія організації самостійної роботи студентів з біологічної хімії
Яненко Я.В. Творчі роботи та творчі конкурси: синергія взаємодії
Артюхов А.Є. Доповнена реальність з Unity в інженерній освіті
Омельяненко В.А. Креативні завдання в рамках використання методу проектів при організації індивідуальної науково-дослідної роботи студентів
Ілляшенко Н.С. Поєднання теорії викладачів та практики студентів для активізації студентської наукової роботи
Плохута Т.М. Англомовна телепрезентація
Омельяненко В.А. Використання аудіовізуального методу навчання у викладанні дисципліни «Міжнародна статистика»
Пахомов В.В., Чернадчук О.В. Інновації в практично-орієнтовній підготовці студентівДякуємо усім, хто взяв участь у конкурсі! Бажаємо нових звершень та креативного підходу до навчального процесу!