(Ліцензія Серія АГ № 582883, видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 22.02.2012 р.)

До програми підвищення кваліфікації включені такі дисципліни:

  • «Сучасні інформаційні технології в освітній галузі: сьогодення та перспективи»;
  • «Відкриті освітні ресурси в мережі Інтернет»;
  • «Дистанційне навчання: організаційні, дидактичні та програмні рішення»;
  • «Розроблення дистанційного курсу: методична складова»;
  • «Програмні середовища для створення електронних засобів»;
  • «Роль змішаного навчання в інформаційному суспільстві».

а також:

  • робота в системі дистанційного навчання СумДУ. Учасники програми отримають можливість із середини познайомитися з практикою роботи системи, не лише для розроблення дистанційних курсів, але й супроводження навчального процесу як безпосередньо викладачем, так і співробітниками організаційних підрозділів;
  • робота з інформаційно-методичними матеріалами програми, підготовка підсумкової роботи;
  • конференція з представленням підсумкових робіт учасників програми.

Загальний обсяг роботи – 150 годин (з них аудиторної – 58 години).

Для ознайомлення з навчальним планом перейдіть за посиланням

Методичні матеріали: