Загальною метою програми "Дворічний інтенсивний курс англійської мови" для викладачів та співробітників вищого навчального закладу є формування у них необхідних мовленнєвих компетенцій для успішного спілкування з іноземними студентами та підготовка до адекватного функціонування у конкретних професійних ситуаціях.

Для викладачів та співробітників різних факультетів та структурних підрозділів вивчення курсу відбувається за наступними блоками:

для факультету економіки та менеджменту: Everyday English;
Business and Economics;
Classroom English;
для факультетів ТеСЕТ та ЕліТ: Everyday English;
Mathematics, Engineering and Technology;
Classroom English;
для юридичного факультету та ІФСК Everyday English;
Humanities;
Classroom English;
для МІ СумДУ: Everyday English;
Medicine;
Classroom English;
для співробітників бібліотечно-інформаційного центру Everyday English;
English for Librarians;
Classroom English.

Програма "Дворічний інтенсивний курс англійської мови" передбачає широку практику слухачів на базі автентичних матеріалів Британських НМК з метою набуття достатнього професіоналізму для викладання дисциплін англійською мовою для студентів інших країн.

Курс включає значний обсяг самостійної роботи і має кінцевою метою формування у слухачів наступних навичок та вмінь:

  • розуміти загальний зміст, основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію та адекватно реагувати на суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, доповідей, лекцій, бесід, пов’язаних з професійною сферою, з іноземними студентами;
  • вміти професійно подати матеріал занять зі своєї спеціальності;
  • розуміти зміст автентичних текстів із спеціалізованої літератури та Інтернет-джерел, а також подробиці рекламних матеріалів, інструкцій, специфікацій, тощо;
  • вміти готувати і користуватися діловою та професійною кореспонденцією, розуміти автентичну професійну кореспонденцію (листи, електронні повідомлення), заповнювати ділові та професійні бланки з високим ступенем граматичної коректності, поєднувати висловлювання у чіткий, логічно побудований дискурс під час письмової практики.

Методичні матеріали

Електронні ресурси вільного доступу