Актуальність програми.  На сьогодні змінюється роль викладача у навчальному процесі. У світі спостерігається перехід від традиційних методів навчання (з лекціями та семінарами) до активного залучення студента до самого процесу навчання. Набуває популярності змішане навчання, дистанційне навчання, навчання впродовж життя.

Метою програми є підвищення компетентностей педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо застосування активних методів навчання в професійній діяльності.

До програми підвищення кваліфікації включені такі розділи:

  • «Сучасні світові тенденції в освіті: активні методи навчання»;
  • «Освіта дорослих. Освіта протягом життя»;
  • «Ігрові та неігрові імітаційно-активні методи навчання»;
  • «Розвиток командоутворюючих здібностей студентів»;
  • «Змішане навчання»;
  • «Застосування медіа  технологій та мобільних пристроїв в навчанні»;
  • «Проектний підхід в освітньому процесі».

Загальний обсяг роботи – 150 годин (з них аудиторної – 56 години).

Для ознайомлення з навчальним планом перейдіть за посиланням

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації з активних методів навчання учасники отримають свідоцтва встановленого зразка.

Викладачі, що задіяні до викладання на програмі з активних методів навчання підвищили свою кваліфікацію у провідних університетах Європи та світу.

Заняття проходять в креативному навчальному просторі СумДУ «Лабораторії ідей» з використанням активних методів навчання. 

Методичні матеріали: