З метою підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, формування внутрішніх механізмів забезпечення якості освітніх програм, на основі поширення практичного досвіду, здобутого в рамках реалізації грантових проектів TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» та Erasmus + QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» 12 вересня в Сумському державному університеті відбувся семінар за темою «Методичні засади розроблення освітніх програм та їх документування», організований Факультетом підвищення кваліфікації викладачів.

Основні питання, що розглядались у процесі роботи семінару:

  • інституційний контекст розробки освітніх програм: внутрішня система забезпечення якості Сумського державного університету;
  • складові опису освітньої програми з урахуванням кращого європейського досвіду та національного контексту;
  • принципи розробки та формулювання загальних та предметних компетентностей та результатів навчання;
  • використання рамок кваліфікацій Європейського простору вищої освіти та Національної рамки кваліфікацій у визначенні результатів навчання.

У роботі методичного семінару взяли участь близько 70 представників усіх факультетів та інститутів Сумського державного університету, зацікавлених у вдосконаленні якості освітніх програм, покращенні процедур їх розробки, моніторингу та перегляду. Активну участь у роботі семінару прийняли голови рад із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів та факультетів та гаранти освітніх програм.