26 вересня пройшов методичний семінар для заступників директорів (деканів) СумДУ на тему «Внутрішня система якості освітньої діяльності та якості вищої освіти».

Керівник бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Люта Ольга Василівна в своїй доповіді зазначила, що метою внутрішньої системи забезпечення якості є досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів вищої освіти шляхом забезпечення відповідності діяльності у сфері вищої освіти і підготовки студентів вимогам державних освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.

Відповідно до Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area (2015) були проаналізовані складові внутрішньої системи забезпечення якості СумДУ, визначені її сильні сторони та зазначені перспективні напрямки щодо її удосконалення в майбутньому.

З презентація розміщена за посиланням.