Протягом березня-травня 2018 р. відбулася атестація викладачів та співробітників СумДУ за програмою підвищення кваліфікації «Дворічний інтенсивний курс англійської мови».

Протягом двох років заняття проводились для викладачів та співробітників різних інститутів, факультетів та структурних підрозділів в п'яти групах відповідно до рівня мовної підготовки учасників програми. Заняття проводили викладачі кафедри іноземних мов: Золотова С.Г., Плохута Т.М., Зайцева І.О. та кафедри іноземних мов ННІ БТ «УАБС»: Гнаповська Л.В та Ходцева А.О.

153211

154241

 Дана програма підвищення кваліфікації націлена на підготовку науково-педагогічних працівників до викладання занять іноземним студентам англійською мовою. На заняттях відпрацьовувались навички застосування загальної англійської лексики та типової лексики, яку у подальшому застосовуватиме викладач у навчальній аудиторії. Підчас занять розроблялися методичні матеріали з дисциплін, які викладатимуть вподальшому слухачі програми.

Підчас захисту випускних робіт слухачі програми демонстрували частину відкритої лекції зі своєї дисципліни, відповідали на запитання, отримували коментарі та корисні поради від колег.

083403

084657