Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій

13.02.2018 р. відбувся семінар на тему «Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій» для викладачів, науковців та дослідників. Лектор – начальник Центру комп`ютерних технологій СумДУ Півень А.Г.

Детальніше...

Результати навчання за формалізованими програмами підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО за двома програмами підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» тривали до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Науковці СумДУ взяли участь у семінарі-тренінгу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2 та 3 листопада 2017 року викладачі та аспіранти ННІ ФЕМ імені Олега Балацького взяли участь у дводенному семінарі-тренінгу «Кампанія громадської обізнаності щодо сталого місцевого розвитку в контексті цілей сталого розвитку ООН», організованому ФПКВ за сприяння Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Детальніше...

Програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

Формалізовані програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО на двох програмах підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». 

Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» триватимуть до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Назва проекту: Face to face with computer modelling F2FCompModel

Автор проекту: Артюхов А.Є. – Факультет ТеСЕТ, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв».

Суть педагогічної інновації проекту:

Цикл інтерактивних занять F2FCompModel ставить на меті розвиток навичок комп’ютерного моделювання у талановитої молоді в галузі хімічної інженерії. Базові навички одержані під час вивчення дисциплін «Процеси та обладнання хімічних виробництв» та «Комп’ютерне моделювання і оптимізація процесів гідромеханіки та тепло масообміну». F2FCompModel передбачає застосування імітаційних інтерактивних методів навчання ігрових (мозковий штурм, проектувальна гра) та неігрових (кейс-завдання, методи групового вирішення творчого завдання – «коло ідей», «акваріум»). F2FCompModel проводиться не рідше, ніж один раз на місяць за рахунок дня самопідготовки студентів. Заняття мають два вектори: розробка власних програмних продуктів на базі оригінальних математичних моделей, застосування існуючих програмних продуктів (використовуються або моделі, що доступні в програмному продукті, або авторські моделі, експортовані в середовище програмних продуктів).

Склад учасників занять (на прикладі 2015/2016 навчального року) / роль учасників:

1) науковий керівник / постановка завдання, участь у формулюванні визначених висновків за результатами роботи;

2) аспіранти кафедри ПОХНВ (ТеСЕТ) / розробка методики та методології вирішення поставленого завдання, моделювання мозкового штурму та проектувальної гри, формування груп для «кола ідей» та «акваріума»;

3) студенти кафедри ПОХНВ (ТеСЕТ) / участь у «колі ідей» та «акваріумі», формування теоретичних основ вирішення завдання, мозковий штурм, вирішення кейс-завдання (оптимізаційне комп’ютерен моделювання);

4) студенти кафедри КН (ЕЛіТ) / аналогічна студентам кафедри ПОХНВ + програмна реалізація математичної моделі (теоретичних основ).

Запропонована модель може бути адаптована для проведення занять з між кафедральними (ТеСЕТ) та між факультетськими (ТеСЕТ + ЕЛіТ) групами талановитої молоді.