Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій

13.02.2018 р. відбувся семінар на тему «Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій» для викладачів, науковців та дослідників. Лектор – начальник Центру комп`ютерних технологій СумДУ Півень А.Г.

Детальніше...

Результати навчання за формалізованими програмами підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО за двома програмами підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» тривали до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Науковці СумДУ взяли участь у семінарі-тренінгу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2 та 3 листопада 2017 року викладачі та аспіранти ННІ ФЕМ імені Олега Балацького взяли участь у дводенному семінарі-тренінгу «Кампанія громадської обізнаності щодо сталого місцевого розвитку в контексті цілей сталого розвитку ООН», організованому ФПКВ за сприяння Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Детальніше...

Програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

Формалізовані програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО на двох програмах підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». 

Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» триватимуть до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Назва проекту: Активні форми та методи інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої»

Автор проекту: Однодворець Л.В. – Факультет ЕЛІТ, кафедра прикладної фізики.

Суть педагогічної інновації проекту:

В умовах сучасної вузівської системи освіти важливу роль відіграють нові активні форми та методи організації науково-дослідної роботи (НДР) студентів та інтеграції її з навчальною діяльністю. До активних форм проведення НДР студентів відносять: написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і професійно орієнтованих, спеціальних дисциплін та за вибором; виконання лабораторних робіт і практичних завдань, які містять елементи проблемного пошуку; виконання нетипових завдань дослідницького характеру під час різних видів практики; розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія тощо); підготовка і захист курсових, кваліфікаційних бакалаврських і магістерських робіт, пов'язаних з тематикою досліджень кафедри; участь у конкурсах наукових студентських робіт, олімпіадах, конференціях і т.д.; участь у наукових семінарах студентів; стажування за кордоном з метою проходження переддипломної практики і виконання магістерських робіт.

У залежності від курсу навчання студенти приймають участь у НДР кафедри:

1 курс - ознайомлення студентів з прийомами, методами, видами наукового дослідження, основними поняттями наукового апарату, правилами підбору потрібної інформації та підготовки доповідей, рефератів та ін.

2 курс - студенти повніше ознайомлюються з фаховими напрямами роботи кафедр, беруть участь у роботі наукових конференцій.

3 курс - студенти готують курсові роботи реферативного, розрахункового або прикладного характеру з навчальних дисциплін; виконуються завдання виробничої практики.

4 курс - рівень підготовленості студентів уже достатній для проведення самостійних наукових досліджень, участі у конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах і конференціях, виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи.

1,2 курси магістрантури – студенти виконують науково-дослідну роботу, виконують і захищають магістерську роботу, обов’язковою частиною якої є проведення експериментальних досліджень, вимірювань, обробки даних або комп’ютерного моделювання.

Завдяки інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи студенти спеціальності «Електронні прилади та пристрої» проводять огляд сучасної літератури та наукові дослідження в лабораторіях кафедри; публікують результати власних досліджень в наукових журналах; приймають участь у роботі міжнародних конференцій, конкурсах студентських наукових робіт в галузях «Електроніка», «Фізика», «Матеріалознавство» і олімпіадах; проходять стажування в закордонних вузах в рамках студентських грантових програм.