Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій

13.02.2018 р. відбувся семінар на тему «Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій» для викладачів, науковців та дослідників. Лектор – начальник Центру комп`ютерних технологій СумДУ Півень А.Г.

Детальніше...

Результати навчання за формалізованими програмами підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО за двома програмами підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» тривали до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Науковці СумДУ взяли участь у семінарі-тренінгу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2 та 3 листопада 2017 року викладачі та аспіранти ННІ ФЕМ імені Олега Балацького взяли участь у дводенному семінарі-тренінгу «Кампанія громадської обізнаності щодо сталого місцевого розвитку в контексті цілей сталого розвитку ООН», організованому ФПКВ за сприяння Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Детальніше...

Програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

Формалізовані програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО на двох програмах підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». 

Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» триватимуть до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Назва проекту: Креативні завдання в рамках використання методу проектів при організації індивідуальної науково-дослідної роботи студентів

Автор проекту: Омельяненко В.А. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра економічної теорії.

Суть педагогічної інновації проекту:

Активізація науково-дослідної роботи студентів передбачає необхідність забезпечення навчального процесу комплексом креативних та різноманітних завдань, що будуть цікавими для студентів, та наявність матеріалів (методики, програмне забезпечення), за допомогою яких ці завдання можна виконувати.

Метод проектів передбачає досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми, яка повинна завершитися цілком реальним, відчутним практичним результатом, оформленим певним чином. Відтак кожне креативне завдання має відповідати цій вимозі. Розроблені в рамках вивчення дисциплін «Міжнародна статистика» та «Міжнародне економічне право» завдання спрямовані на створення активного ставлення кожного студентів до досліджуваного матеріалу на основі самостійного вибору об’єкта дослідження, організацію самостійної роботи з оволодіння змістом курсу на основі виконання дослідницьких завдань, розвиток навичок самостійного сприйняття і аналізу економічних явищ в їх взаємозв'язках.

Розвитку навичок науково-дослідної роботи студентів сприяють такі види завдань:

  • завдання з елементами творчості (завдання на аналіз ситуацій, об'єктів, явищ);
  • продуктивні завдання (завдання на дослідження, розробку об'єктів, ситуацій, явищ);
  • складні науково-дослідні завдання (завдання на створення та проектування об'єктів, ситуацій, явищ).

Креативні завдання актуалізують теоретичний матеріал одночасно з декількох тем (дисциплін) і вимагають від студентів самостійного пошуку та систематизації додаткової теоретичної та практичної інформації з досліджуваної проблеми; зміст завдань обумовлює провідну роль продуктивних дій студентів у навчальній діяльності, визначаючи її творчий характер; виконання креативних завдань формує потребу студентів у самостійній діяльності; завдання не мають однозначних результатів їх виконання та відображають ступінь творчого самовираження студентів.