Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій

13.02.2018 р. відбувся семінар на тему «Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій» для викладачів, науковців та дослідників. Лектор – начальник Центру комп`ютерних технологій СумДУ Півень А.Г.

Детальніше...

Результати навчання за формалізованими програмами підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО за двома програмами підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» тривали до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Науковці СумДУ взяли участь у семінарі-тренінгу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2 та 3 листопада 2017 року викладачі та аспіранти ННІ ФЕМ імені Олега Балацького взяли участь у дводенному семінарі-тренінгу «Кампанія громадської обізнаності щодо сталого місцевого розвитку в контексті цілей сталого розвитку ООН», організованому ФПКВ за сприяння Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Детальніше...

Програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

Формалізовані програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО на двох програмах підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». 

Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» триватимуть до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Назва проекту: Використання аудіовізуального методу навчання у викладанні дисципліни «Міжнародна статистика»

Автор проекту: Омельяненко В.А. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра економічної теорії.

Суть педагогічної інновації проекту:

Викладання високих статистичних технологій передбачає аудіовізуальний метод навчання, широке впровадження ІТ-засобів в змішане навчання, поєднання декількох типів інтернет-ресурсів: навчальних матеріалів, ілюстрованих і демонстраційних матеріалів, записаних цифровим методом відео-лекцій і відео-фрагментів в контексті використання ситуаційного і міждисциплінарного аналізу та комплексного вивчення досліджуваного економічного процесу.

Розглянемо окремі аспекти використання цих методів на прикладі викладання дисципліни «Міжнародна статистика» для англомовних груп в Сумському державному університеті.

Першим прикладом використання ІТ-технологій може бути online-ресурс Gapmіnder World,що призначений для створення анімованої статистики (animated statistics) та використовує для відображення даних кола різного розміру, що дозволяє відображати на площині динамічні процеси. За замовчуванням використовуються п'ять змінних: дві числові – по осях X та Y, розмір кола та колір, а також змінна часу, якою можна маніпулювати за допомогою повзунка. Зазначений інструмент дозволяє здійснити багаторівневий факторний аналіз та порівняння країн.

Для студентів також важливо, що Gapminder Desktop доступний для мобільних пристроїв.

Наступним розглянемо використання case-підходу. Case-підхід змінює ставлення студентів до вивчення матеріалу, оскільки дає можливість підвищити інтерес до предмета у зв'язку з якісним переходом від теорії до практичних знань, підвищує творчу активність студентів у використанні різних методів у розрахунках, формує навички дослідницької роботи. Потенційним напрямом використання case-підходу є організація роботи таким чином, щоб студенти самі розробляли кейси. Прикладом використання елементів бізнес-аналітики та case-підходу є складання інвестиційного профілю країни на основі статистичних даних та порівняльних оцінок за допомогою online-інструментів.Одним з інструментів вирішення цього завдання є globalEDGE,розроблений Michigan State University, що дає змогу аналізу статистики за країною, галуззю чи групою країн, а також використовувати ряд інших аналітичних інструментів.Іншим прикладом статистичного аналізу є створений Європейською системою спостереження за розвитком кластерів European Cluster Observatory офіційний інструмент картографування кластерів ЄС (European Cluster Mapping Tool), що дозволяє відстежувати статистику зайнятості і результативності діяльності кластерів. Інструмент надає доступ до статистичних даних як за принципом географічної концентрації галузей, так і за показниками економічного розвитку. Використання інструменту також дозволяє студентам здійснювати багатовимірний статистичний аналіз.

В рамках створення учбово-методичного комплексу для дисципліни, заснованого на сполученні різних методик електронного викладання (Blended eLearnіng), ми пропонуємо використовувати інструмент створення інструктивних відео для демонстрації процесу використання прикладних статистичних додатків та інструментів для різних задач. Відзначимо програму Camtasіa Studio, яка є зручним інструментальним засобом для запису екранних фільмів. Програма Camtasіa Studio дозволяє записати у відео-файл стандарту *.avі будь-які дії користувача: запуск програми, відкриття файлів, використання різних процедур програми та обробку результатів аналізу даних. При записі дій, зроблених на екрані комп'ютера також можна використати ефекти акцентування, наприклад, спалахи навколо курсору при натисканні клавіш миші, відтворення звуку набору на клавіатурі, а також застосування різноманітних покажчиків, які можна супроводжувати різними текстовими зауваженнями чи коментарями.