Факультет підвищення

кваліфікації викладачів

Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій

13.02.2018 р. відбувся семінар на тему «Можливості безкоштовного доступу до віддаленого обладнання та віртуальних лабораторій» для викладачів, науковців та дослідників. Лектор – начальник Центру комп`ютерних технологій СумДУ Півень А.Г.

Детальніше...

Результати навчання за формалізованими програмами підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО за двома програмами підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» тривали до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Науковці СумДУ взяли участь у семінарі-тренінгу «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»

2 та 3 листопада 2017 року викладачі та аспіранти ННІ ФЕМ імені Олега Балацького взяли участь у дводенному семінарі-тренінгу «Кампанія громадської обізнаності щодо сталого місцевого розвитку в контексті цілей сталого розвитку ООН», організованому ФПКВ за сприяння Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Детальніше...

Програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

Формалізовані програми підвищення кваліфікації 2017-2018 н.р.

З 15 жовтня 2017 р. стартували заняття для науково-педагогічних працівників СумДУ та інших ЗВО на двох програмах підвищення кваліфікації: «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання», а з 30 листопада 2017 р. «з інноваційної педагогічної діяльності». 

Заняття за програмами «з електронних засобів та дистанційних технологій навчання» та «з  активних методів навчання» триватимуть до 24 листопада 2017 р.,  «з інноваційної педагогічної діяльності» - до 13 грудня 2017 р.

Детальніше...

Назва проекту: Розроблення форматів співпраці СумДУ з підприємствами та організаціями м.Суми шляхом реалізації мовних проектів

Автор проекту: Дядечко А.М. – ІФСК, кафедра іноземних мов.

Суть педагогічної інновації проекту:

Хоча кількість школярів та студентів в Україні скорочується, зростає кількість дорослих, які бажають продовжувати освіту з метою отримання нових знань та навичок, оскільки ті, що вони отримали раніше, швидко застарівають. Виявилося, що неможливо автоматично перенести стандарти студентської освіти на дорослу аудиторію, яка вже отримала професійні знання, навички та досвід.. Тому викладачам кафедри іноземних мов, які прийшли на підприємства та в організації міста Суми , довелося адаптуватися до нових методів навчання, будувати нові відносини з дорослими студентами на засадах андрагогики – науки про навчання дорослої людини. На основі госпдоговірної діяльності викладачі кафедри вже отримали досвід співпраці з різними категоріями зовнішніх замовників, серед яких були робітники з виробництва, інженерний персонал, дизайнери та проектувальники, управлінці, співробітники офісів з надання послуг. На сьогодні п'ять викладачів кафедри задіяні у реалізації дострокового мовного проекту для персоналу акціонерних товариств «Технологія» та «Гоала клоужес».

Під час організації навчального процесу викладач розуміє, що він виконує роль найманого робітника, який співпрацює зі студентами на рівних умовах. Домінуюча роль при цьому належить саме особам, які навчаються, а не викладачеві. Кожній англомовній програмі передував підготовчий етап з метою складання переліку запитів та побажань замовника, формулювався кінцевий набір мовних компетенцій студентів. Чітко обговорювався перелік навчальних ресурсів , їх формат та доступність. Пріоритет надавався англомовним ресурсам, запропонованих самим замовником (проспекти, каталоги, стандарти, сертифікати, інструкції, інші нормативні документи ). Лексичний курс традиційно складався з трьох базових компонентів: English of Everyday Use, Business(Office) English, Professional English. Тематика занять будувалася навколо інформації про компанію(організацію), її історію, структуру та роль, особливості її діяльності, специфіку товарів та послуг, професійні обов'язки студентів, типові проблемні ситуації та шляхи їх вирішення. Тематика та методи навчання враховували початковий рівень мовних можливостей студентів. Групи було сформовано за результатами вхідного тестування. Для комфорту замовника заняття велися у робочий час або до чи після нього. Пріоритетним було визначено не тривалість занять, а їх частотність, що є особливо важливим у роботі з тими, хто поєднує працю з навчанням. Студентів навчали не англійській мові як такій, не окремих її аспектів, а засобам спілкування нею, навичок практичного використання у конкретних ситуаціях, як того потребує комунікативний підхід. Щодо форм роботи, пріоритет надавався практичним заняттям, дискусіям, діловим іграм та вирішенню конкретних професійних завдань та проблем. Принциповим завданням викладача було навчити дорослих студентів працювати з англійською мовою самостійно не лише під час проекту, а також після його завершення.