Назва проекту: Використання інноваційних технологій у навчанні іноземних студентів української мови (медичний профіль)

Автори проекту: Біденко Л.В., Роденко А.В., Тубол Н.О. – Факультет ІФСК, кафедра мовної підготовки іноземних громадян

Суть педагогічної інновації проекту:

Метою сучасних технологій у навчанні нерідній мові іноземних студентів є активізація пізнавальної діяльності, формування умінь і навичок в області говоріння, письма, аудіювання та читання, набуття навичок ділового спілкування. Інновації у вищій школі пов'язані з розвитком нових методів, форм, засобів, технологій, орієнтованих на особистість студента, на розвиток його здібностей. У рамках створення навчально-методичного комплексу дисципліни «Українська мова» для іноземних студентів-медиків нами розроблено та апробовано матеріали (відеопрезентації, тренажери, інфографіки, рольові ігри та ін.) по різним інноваційним технологіям, а саме:

1.Інформаційно-комунікаційні технології. Пропонується використання наступних форм:

а) Заняття-візуалізація – виклад змісту супроводжується демонстрацією навчальних матеріалів, представлених у різних знакових системах, у т.ч. ілюстративних, графічних, аудіо- та відеоматеріалів. Наприклад, використання інфографіки «Де я можу відпочити, купити ліки, поїсти, потанцювати, почитати ...?» на занятті з вивчення місцевого відмінку; демонстрація навчального відеоролика «Що вони роблять?» (дієслова руху).

б) Практичне заняття у формі презентації – представлення результатів проектної або дослідницької діяльності з використанням спеціалізованих програмних засобів: презентація проекту «Друге серце»; презентація навчального тренажера «Прийменники».

2.Технології проектної діяльності. Варіанти проектів для студентів-медиків: «Роботсанітар» (з подальшим обговоренням і завданням написати інструкцію «Що повинен робити санітар»); «Історія хвороби» та ін.

3.Розвиваючі: відеопрезентація дієслів 1 і 2 дієвідміни з завданням сформулювати правило, відповівши на запитання: чому  в одних дієсловах у закінченні – І, а у інших –Е; рольова гра «Постав діагноз» (один студент («хворий») описує ознаки свого захворювання – інший студент («лікар») повинен поставити діагноз.

4.Технології пізнавально-дослідницької діяльності. Дидактичні завдання з використанням інфографіки, буклетів, меню: «Знайди, якщо зможеш!», «Згадай мене» та ін. (Студенти відпрацьовують вивчені граматичні конструкції, наприклад, «хто любить – не любить що», «кому подобається – не подобається що »,« хто хоче купити –не хоче купувати що »,« в Україні є що – ні чого »,« на батьківщині є що – ні чого »,« що скільки коштує »і т.д.); 5.Корекційні – застосування технологій музичного впливу (тренажери: «Музична скринька», «Я музичний інструмент», «Вивчи українську пісню»); логоритміки (тренажер «Слова та склади»); кольоротерапії (тренажери: «Що лікує жовтий колір?», «Вгадай колір»).

6.Ігрові – відеоматеріали до дидактичних ігор («Почуй мене», «З чого він складається? (Скелет)», «Мозаїка (органи людини)», «Слова лікаря (професійна лексика)», «Знайди помилку». 7.Технології проблемного навчання – використання механізмів провокації (наприклад, провокативних тверджень: сон – це марна трата часу, спорт вбиває здоров'я, давайте видалимо непотрібні кістки), а також «мозкового штурму». Пропоновані відеоматеріали забезпечують гнучкість освітнього процесу, підвищують пізнавальний інтерес і творчу активність.