Назва проекту: Використання сервісів Google для організації змішаного навчання під час аудиторної роботи студентів з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія"

Автор проекту: Ліцман Ю.В. – Факультет ТеСЕТ, кафедра загальної хімії.

Суть педагогічної інновації проекту:

В аудиторній роботі з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» виділяю декілька варіантів використання сервісів Google Сlassroom та Google Forms в рамках запропонованої моделі змішаного навчання «Face-to-face driver +». Схарактеризую ці варіанти детальніше. 

Лекційні заняття організовуються за такими етапами, як: традиційний розгляд навчального матеріалу, інтерактивне опитування студентів з метою з’ясування найскладніших для них питань лекції, аналіз відповідей студентів, надання їм консультації за визначеними запитаннями, формулювання висновків. Етап інтерактивного опитування проводиться завдяки використанню сервісів Google Сlassroom та Google Forms. Під час лекції на цьому етапі студентам пропонується увійти до Google класу.

«Біоорганічна хімія», у якому вони зареєстровані, і за наведеним посиланням перейти до створеної напередодні викладачем форми у Google Forms та заповнити її надавши відповіді на наведені запитання. Навожу приклади запитань до однієї з лекцій: Виберіть запитання, на які Ви хотіли б почути відповідь: Які сполуки називаються гетероциклічними? У чому причина різноманітності гетероциклічних сполук? Який атом Нітрогену називають пірольного типу? Який атом Нітрогену називають піридинового типу? т. д., тобто в у формулюваннях запитань стисло представлено зміст лекції. Ця частина займає 5 хвилин часу. Після цього викладач відкриває Google Forms і  має змогу побачити загальний результат відповідей студентів й показати його студентам також на екрані (лекція відбувається в аудиторії відповідно оснащеній-Ц-224). Викладач консультує студентів за обраними переважною більшістю студентів питаннями і при цьому використовує презентацію лекції та допоміжні слайди, підготовлені також заздалегідь (згідно запитань). 

Під час практичних занять сервіс Google Сlassroom, на якому створено клас «Біологічна та біоорганічна хімія» використовую для  організації групової діяльності студентів, щодо пошуку відповіді на певне запитання і підготовку невеличкого повідомлення.Навожу приклад таких завдань, що були запропоновані студентам під час заняття: За посиланнями перегляньте тексти та дайте відповіді на такі запитання 1 група ( Посилання 1 ): 1.1 що відбулося внаслідок приймання лікарського препарату талідоміду вагітними жінками? 1.2 Яка причина "талідомідової трагедії" ? 1.3 Чи можете Ви показати хіральний атом у молекулі талідоміду? 2 група : 2.1 у чому полягає різниця між лефлоксацином та офлоксацином? 2.2 Чому можна вживати і офлоксацин і левофлоксацин?(посилання 2,3). 2.3Чи можете Ви показати хіральний атом у молекулі левофлоксацину? 3 група 3.1 поясніть символізм малюнку і напису "Коли молекула лікарського препарату дивиться в дзеркало? 3.2. Чи можете ви показати хіральний атом в молекулі пеніциламіну? (посилання4,5). Далі в умовізадання у Google класі були надані посилання. Студенти з задоволенням виконували завдання у такій формі.

Також під час практичних занять використовую Google Forms для показу студентам результатів їх домашніх тестувань та їх аналізу, а Google клас – для демонстрації й обговорення певних робіт студентів, які вони надсилали у прикріплених файлах або у формі презентацій, для перегляду віддео експериментів за наданими у класі посиланнями.

Під час проведення контрольних заходів, які складаються з тестової части та письмової контрольної роботи, використовую Google Forms для створення тестових завдань. При цьому всі студенти отримують однаковий тест, але завдяки обмеженню часу виконання та певним налаштуванням тесту (перемішування запитань та відповідей) вони не мають змоги скористатися «допомогою» один одного, зате всі знаходяться в однакових умовах, одразу отримують бали за тест. Наприкінці контрольного заходу виділяється час для аналізу відповідей та їх обговорення. Таким чином, є змога оперативно повідомити результати та проаналізувати їх, поки студенти гарно пам’ятають як вони розмірковували, надаючи відповідь.