Назва проекту: Поєднання елементів інтерактивної та ігрової форм навчання при вивченні дисципліни «Фінанси» студентами 1 курсу

Автор проекту: Пахненко О.М. – ННІ БТ «УАБС», кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Суть педагогічної інновації проекту:

Організація аудиторної роботи студентів 1 курсу з дисципліни «Фінанси» носить характер змішаного навчання, оскільки передбачає поєднання традиційних методів навчання та електронного навчання з використанням можливостей платформи MIX. Після реєстрації на платформі і додавання курсу «Фінанси» студенти отримують доступ до електронних матеріалів лекцій, віртуальних тренажерів та тестових завдань.

Матеріали 6 базових лекцій з дисципліни, а саме «Сутність фінансів», «Особисті фінанси», «Державні фінанси», «Податки», «Страхування» та «Фінансовий ринок», окрім викладу теоретичних основ курсу, доповнені цікавими ілюстративними матеріалами. У якості ілюстрацій використані кадри з відомих мультсеріалів та інших джерел з урахуванням їх тематичної спрямованості. Використання яскравих ілюстрацій в електронних презентаціях до лекцій дозволяє підтримувати увагу студентів на достатньому рівні протягом всього лекційного заняття, сприяє кращому запам’ятовуванню матеріалу, а доступ до лекційних матеріалів онлайн спрощує роботу студентів з ними.

Практичні заняття з дисципліни проводяться в комп’ютерному класі. В організації практичних занять використовується поєднання традиційних форм роботи (обговорення проблемних питань, розв’язання задач з теми) та електронного навчання (виконання онлайн-тренажерів та онлайн тестування).  При розробці онлайн-тренажерів з дисципліни застосована ігрова форма навчання, яка передбачає виконання практичних завдань типу «Встановити відповідність», «Пошук слова»; «Вставити слово»; «Знайти зайве»; «Групування»; «Кросворд». Тренажери виконуються студентами в малих групах (по 2 особи). Тренажери застосовуються на етапі вивчення студентами нової теми для засвоєння нової термінології та розуміння структурнофункціональних взаємозв’язків. Цікава для студентів-першокурсників форма виконання практичних завдань та їх інтерактивність є ефективною для формування базових знань з дисципліни усіх студентів групи незалежно від їх початкового рівня знань.

По основним темам проводяться контрольні заходи у формі онлайн тестування, що забезпечує швидкість та об’єктивність оцінювання студентів з теми.

Таким чином, інноваційність підходу до викладання дисципліни «Фінанси» для студентів 1 курсу полягає у використанні елементів змішаного навчання та застосуванні ігрової форми навчання при викладанні лекційного матеріалу та виконанні студентами практичних завдань (віртуальних тренажерів).