Назва проекту: Завжди під рукою

Автори проекту: Андрейко Л.В., Скарлупіна Ю.А. – Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", кафедра іноземних мов.

Суть педагогічної інновації проекту:

Самостійна робота з дисципліни «Іноземна мова» (англійська) для студентів 1 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» складається з трьох частин: збагачення вокабуляру (10 балів), тренування граматики (10 балів) і підготовки проекту (10 балів). Протягом семестру студенти мають змогу відстежити свій прогрес (кількість отриманих балів) в документі зі спільним доступом:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nvnr3no4Q5NzPPKQNkt4_K0TzfCTU0m9yuxeE AWpb8g/edit?usp=sharing . 

Робота з вокабуляром полягає у самостійному опрацюванні додаткових матеріалів (Mascull, B. Business Vocabulary in Use. Elementary to Pre-intermediate [Текст] / B. Mascull. – 2nd ed. – New York : Cambridge University Press, 2010. – 176 p. – (Cambridge). – ISBN 978-0-521-12827-8 : 167-00.) , які відповідають тематиці основного підручника (Doff, A. Cambridge English. Empower B1. Pre-intermediate Student's Book [Текст] / A. Doff, G. Thaine. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – 176 p. – ISBN 978-1107-46651-7 : 347-40.).

Тренування граматики (на основі підручника Emmerson, P. Essential Business Grammar Builder [Текст] / P. Emmerson. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2006. – 176 с. – ISBN 1-4050-7046-3 : 134-00.) полягає у виконанні ряду додаткових вправ на відпрацювання тем основного підручника, базуючись на потребах студентів. Підготовка проекту є підсумком роботи протягом семестру (індивідуально, в парах або мікрогрупах), наприклад, створення відеоблогу “ Student Lifestyle”, в якому вони мають висвітлити пройдені теми.

Сутність педагогічної інновації полягає у:

 - наявності постійного доступу до матеріалів  (розміщення посилань на віртуальній дошці https://padlet.com/skarloupina/ie71a2);

 - можливості навчатись у власному режимі (доступність онлайн-тренажерів для опрацювання лексики і граматики відповідно до індивідуального рівня володіння мовою, зокрема онлайн ресурси Британської Ради, BBC, quizlet.com, quizizz.com, engvid.com тощо, які знаходяться у відкритому доступі, наприклад https://learnenglish.britishcouncil.org/en/intermediate-grammar/conditionals-1 . Цінність даних автентичних матеріалів підсилюється тим, що кожен студент може виконувати індивідуально підібрані завдання, відповідно до існуючих пробілів у знаннях (згідно з планом самостійної роботи) та якісно підготуватися до контролю.

 - проведенні контролю за допомогою онлайн тестів (наприклад, https://goo.gl/forms/IdhqSTpl0VjwY64i1);

- підвищенні мотивації та розвитку творчих здібностей студентів шляхом використання ними сучасних технологій під час підготовки проекту.  Таким чином, вивчення іноземної мови стає засобом самовираження і сприяє розвитку навичок командної роботи. Приклад роботи: https://drive.google.com/le/d/1FKJ09FH_JhW9zKIPcHKLT-MsWhSGLAn/view?usp=sharing.