Назва проекту: Курс Фінансової грамотності для вчителів та вихователів

Автор проекту: Пахненко О.М.– Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Суть педагогічної інновації проекту:

З 2017 року у програми дошкільної, початкової та середньої освіти почали впроваджуватися предмети, присвячені питанням фінансової грамотності. На початковому етапі ця інновація носила характер експерименту, але надалі передбачається впровадження факультативних предметів з основ фінансової грамотності у всіх школах. Поряд із тим, більшість вчителів та вихователів не володіють достатніми знаннями для проведення уроків із фінансової грамотності. Проблемним є також недостатність розроблених методичних матеріалів з цієї тематики. Тому на сьогоднішній день з боку вчителів, вихователів, а також міських і обласних відділів освіти, сформувався попит на додаткові освітні послуги щодо проведення курсів із фінансової грамотності у рамках підвищення кваліфікації вчителів або їх дистанційного навчання.

Для задоволення цих потреб розроблено навчально-наочний посібник «Ілюстрований посібник із фінансової грамотності для школярів» та масовий відкритий онлайн курс «Фінансова грамотність для школярів». І навчальний посібник, і онлайн курс знаходяться у відкритому доступі: навчальний посібник можна знайти на сайті інституційного депозитарію СумДУ, онлайн курс розміщений на платформі «Екзаменаріум». Дані методичні розробки будуть корисні вчителям і вихователям як для самостійного освоєння курсу «Фінансова грамотність», так і у якості навчальних матеріалів для підготовки до уроків. Основними перевагами використання зазначених розробок для підвищення кваліфікації вчителів з фінансової грамотності є:

  • доступність викладу матеріалу - мінімум професійної термінології, максимально просте і зрозуміле визначення економічних категорій, що робить викладення матеріалу доступним для людей без профільної економічної освіти;
  • наочність матеріалів - для кожної теми була підібрана відповідна тематика оформлення з використанням кадрів популярних мультсеріалів або інших відомих ілюстрацій;
  • максимум цікавої інформації - кожна тема доповнена розділом «Цікаві факти до теми»;
  • ігрова форма практичних завдань - практичні завдання у формі ребусів, кросвордів, а також завдань типу «Вставити слово», спрямовані на запам’ятовування фінансових категорій.

З метою інформування цільової аудиторії про можливості використання розроблених методичних матеріалів та допомоги в реєстрації на платформі «Екзаменаріум» протягом 2017-2018 н.р. було проведено ряд семінарів для викладачів та вихователів, зокрема:

 - обласний семінар для вчителів, які викладають курс «Фінансова грамотність» (15 листопада 2017р., м. Тростянець);

- семінари для вчителів шкіл м. Суми в рамках тижня Global Money Week 2018 (12-18 березня 2018 р.);

- лекція в рамках роботи обласної методичної студії «Соціально-економічна освіта дошкільників – сучасний погляд» (18 квітня 2018 р.).