Назва проекту: Англомовний літній табір як інструмент забезпечення синергії школи та університету

Автори проекту: Гнаповська Л.В., Турчина Т.В.– Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", кафедра іноземних мов.

Суть педагогічної інновації проекту:

Досвід адміністрування зовнішнього незалежного оцінювання випускників шкіл з іноземної мови довів, що в багатьох випадках їх рівень володіння англійською мовою далекий від задекларованого МОН України стандарту В1+ за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР). Це має негативні наслідки для подальшого здобутя випускниками ЗОШ вищої освіти, а саме неможливість досягти рівня В2 на виході з бакалаврата, який би забезпечив випускнику ВНЗ можливості успішної інтеграції в глобальний академічний простір та міжнародний ринок праці. За таких умов спадковість у навчанні іноземних мов у середній і вищій школах та синергія зусиль школи та університету у формуванні іншомовних комунікативних компетенцій школярів та студентів стає нагальною освітньо-виховною потребою.

Проект "Англомовний літній табір "Світ на долоні"", започаткований кафедрою іноземних мов у 2016 році спільно з Інформаційно-методичним центром Управління освіти і науки Сумської міської ради, націлений на практичне втілення зазначеної синергії, реалізацію концепції безперервного навчання (life-long learning), стимулювання вмінь командної роботи, розвиток критичного та креативного мислення школярів, підвищення їх рівня соціокультурної компетенції шляхом занурення в англомовне середовище, створене у вигляді різноманітних інтерактивних  воркшопів, майстеркласів, практикумів, квестів та інших  активних видів англомовної діяльності.

До організації та проведення заходів в рамках роботи "Табору"залучені викладачі кафедри іноземних мов, а також студенти ННІБТ "УАБС", що є вагомим чинником профорієнтаційної роботи з потенційними абітурієнтами. Безпосереднє спікування останніх з викладачами та студентами університету є наочним показником того, наскільки успішно ВНЗ реалізує задекларований у ЗЄР діяльнісно-орієнтований підхід у навчанні іноземних мов, свідоцтвом чого є  доволі високий рівень володіння англійською мовою залучених до роботи "Табору" студентів. До того ж, неформальне спілкування школярів зі студентами дає їм змогу отримати відповіді на різноманітні запитання та з перших рук отримати загальну інформацію про навчання в СумДУ, якої немає в офіційних рекламних буклетах.

Вчителі шкіл, які беруть участь у роботі "Табору" разом зі своїми учнями, традиційно зазначають (в т.ч. і на батьківських зборах у своїх школах) високу якість проведених заходів, вмотивованість школярів до участі в них та можливість ознайомитись зі свіжим та  нетрадиційним поглядом на те, як можна опановувати мову та культуру соціуму, який цією мовою користується.

За результатами  2016 та 2017 років кафедра іноземних мов ННІБТ отримала Подяку від Відділу освіти і науки Сумської міської ради за плідну співпрацю у проведенні профорієнтаційної роботи зі школярами та навчально-методичної роботи з вчителями іноземних мов шкіл м. Суми.