Назва проекту: Канікулярна програма «Світ професій»

Автор проекту: Кривич Я.М. – Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС", кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Суть педагогічної інновації проекту:

Реалізація канікулярної програми «Світ професій» представляє собою новий підхід до проведення профорієнтаційної роботи Сумського державного університету зі школярами регіону. Цей підхід змістовно та корисно для школярів та їх батьків доповнює традиційні Дні відкритих дверей та відвідування професорськовикладацьким складом університету навчальних закладів, які останнім часом втрачають свою популярність серед школярів/їх батьків та сприймаються як самореклама Вишу. Запропонована та вже реалізована інновація базується на абітурієнтно-центричному підході до налагодження відносин у ланцюгу “школяр - потенційний абітурієнт - Виш”, де головна мета для Вишу - створити цінність для потенційного абітурієнта, та, як наслідок, збільшити його лояльність при виборі Вишу.

Мета проекту передбачає ознайомлення школярів 9-11 класів Сумського регіону з сучасними професіями в інтерактивній формі (проведення тренінгів та дискусій), із залученням практиків з цих професій – працюючих студентів, випускників СумДУ, викладачів-практиків, які на власному прикладі демонструють шлях від абітурієнта до студента, а після – успішного професіонала. При підборі тематики майстер-класів / воркшопів основний акцент робиться на ті професії, які можна здобути у СумДУ. 

Проект був розрахований на три дні, кожен з яких мав окрему програму: 1-й день – «Класичні професії: бізнес, фінанси»; 2-й день – «Сучасні професії: IT індустрія, спеціалісти у сфері реклами, PR, маркетингу»; 3-й день – «Професії майбутнього: роботехніка». Цінність інновації полягає в тому, що вона спрямована на вирішення однієї з ключових проблем школярів - їх обмежений досвід щодо: практичних особливостей сучасних професій (в тому числі стиля життя відповідного професіонала), можливостей розвитку кар’єри у різних професійних сферах, розуміння необхідних навичок і знань потрібних для реалізації у відповідній професії. 

Реалізація канікулярної програми була підтримана в рамках міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету. В цілому навчання в майстерні пройшли 60 підлітків міста.