Назва проекту: Активізація творчої активності студетів-менеджерів як напрямок розвитку самостійної навчальної діяльності

Автори проекту: Лук’янихін В.О., Байстрюченко Н.О.

ННІ ФЕМ iм.О.Балацького, кафедра управління.

Суть педагогічної інновації проекту:

В сучасних умовах однією з найголовніших задач освіти є переорієнтація на передавання студентам не тільки знань, умінь і навичок, а й формування у них необхідних професійних компетенцій, здатності пристосовуватися до умов соціального буття.

З метою орієнтації на якості студента як особистості, розвитку студента повноцінною, самодостатньою, творчою особистістю та суб’єктом підприємницької діяльності, активізації його пізнання, спілкування, самодіяльності пропонується запровадити наступний метод самостійної навчальної роботи студента.

Студентам пропонується організувати та реалізувати захід/акцію/флешмоб/міні-проект (в тому числі соціальний) тощо на одну із актуальних на даний момент часу тем, пов’язаною із загальними проблемами у суспільстві, глобальними і локальними соціально-економічними та екологічними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття.

Організаційний процес має бути побудований на принципах колективного мислення, активізації мозкової діяльності, розвитку творчих здібностей, уміння розподіляти ролі та організувати процес.

Хід роботи: студенти узгоджують із викладачем пропоновану тему роботи, під керівництвом викладача розподілять ролі, узгоджують організаційні моменти, проводять репетиції, знаходять та домовляються про додаткові необхідні засоби (в тому числі з іншими службами університету), а на виході – представляють готову роботу-проект.