Назва проекту: Використання інтерактивних презентацій та відеоматеріалів для викладання курсу

Автор проекту: Опанасюк А. С.

Факультет ЕЛІТ, кафедра електроніки та комп’ютерної техніки

Суть педагогічної інновації проекту:

Сутність полягає у формуванні у слухачів цілісних уявлень про сучасний розвиток науки і техніки; формування уявлень про сучасні науково-освітні засоби викладання; ознайомлення на рівні глобальних ідей з сучасними досягненнями у науці і техніці; ознайомлення з основними методами та прийомами отримання наукових знань.

Для цього використана найбільш сучасна інформація з цих питань, яка є у світовій літературі та методи візуалізації інформації.