Назва проекту: Евристичне тестове завдання

Автор проекту: Плохута Т.М.

ФІФСК, кафедра іноземних мов

Суть педагогічної інновації проекту:

У дослідженні встановлено доцільність залучення тестового контролю для діагностики пізнавально-творчих досягнень студентів і розроблено дидактичні концептуальні положення евристичного тестування, які передбачають:

1)відкритість і варіативність форм евристичного тестування;

2)необхідність тестування евристичних – когнітивних, креативних, оргдіяльнісних – умінь;

3)забезпечення творчої взаємодії освітніх суб’єктів у процесі створення і діагностики пізнавально-творчих здобутків;

4)своєчасність і прозорість зворотного зв’язку під час евристичного тестування, його забезпеченість чіткою критеріальною основою;

5)всебічне комплексне вимірювання не лише результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності (СПДТ) студентів, але й її перебігу;

6)залучення студентів до діагностики власних творчих здобутків.

На основі зазначених концептуальних положень евристичного тестування розроблено й експериментально випробувано інноваційний авторський контрольно-діагностичний засіб вимірювання перебігу та результатів самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів – евристичне тестове завдання (ЕТЗ).

Особливість ЕТЗ, на відміну від традиційних тестових завдань, полягає в тому, що під час планування і створення творчих освітніх продуктів активізується пізнавально-творча діяльність (переважно нормативного характеру) за рахунок чітко сформульованої, осмисленої студентом значимої для нього мети, достатньо прозорих, гнучких кількісних і якісних критеріїв, які не обмежують конструктивний процес, а спонукають його до створення більш досконалих власних творчих освітніх продуктів.

ЕТЗ дає можливість студенту не тільки глибоко зануритися у процес пізнавально-творчої діяльності самостійного характеру, організувати зворотний зв’язок між викладачем та студентами у процесі навчання, значно підвищити об’єктивність вимірювальних процедур, своєчасно корегувати допущені недоліки і помилки, але й сприяє творчій самореалізації студента у професійній галузі.