Назва проекту: Змішане навчання в інженерії (на прикладі викладання дисциплін з хімічної інженерії)

Автор проекту: Артюхов А.Є.

ТеСЕТ, кафедра кафедра процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв.

Суть педагогічної інновації проекту:

Створення моделі навчання з паралельним застосуванням схем «Rotation» (навчальний час розподілено між індивідуальним електронним навчанням і аудиторним навчанням) і «Flex» (переважна частина навчальної програми освоюється в умовах електронного навчання з груповими або індивідуальними очними консультаціями). Основою моделі змішаного навчання є активні методи навчання (проблемна лекція і лекція-візуалізація, групова робота над творчими завданнями тощо) і технології e-learning (авторські дистанційні курси і відкриті електронні ресурси, стимулятори хімічних виробництв, у т.ч. авторські, електронні ресурси провідних університетів світу).

«Родзинка» моделі – застосування активних методів (не виклад готових знань та їх відтворення, а самостійне оволодіння знаннями в процесі активної пізнавальної діяльності) і технологій e-learning не лише для підвищення рівня знань студента, а також з метою виявлення його схильності до того чи іншого виду діяльності після завершення навчання в університеті. Модель застосування при проведенні педагогічного експерименту на факультеті ТеСЕТ щодо диференційованого підходу у підготовці інженерів, вироблення методів діагностики готовності студентів до вирішення інженерних завдань в якості інженера-організатора, інженера-дослідника, інженера-виконавця.

Модель передбачає обмеження викладу матеріалу у вигляді готових знань, технологія «face-to-face learning» базується на ефективних та дослідницьких методах. Основний теоретичний матеріал подається з засобами e-learning, дискусійна частина – засобами «face-to-face learning».