Назва проекту: Кроки до майстерності

Автори проекту: Купенко О.В.

Чепелюк А.Д.

ФІФСК, Кафедра філософії, політології та інноваційних технологій;

ФІФСК, ФІФСК, Кафедра германської філології.

Суть педагогічної інновації проекту:

Пропонована інновація полягає в створенні певної системи роботи по інтенсивній підготовці вчителів, яка включає:

1)інтегроване викладання дисциплін «Педагогіка» та «Методика викладання іноземних мов»;

2) зв’язок теорії і практики (елементи майбутньої професійної діяльності мають місце вже в університетській аудиторії; студентами готуються та проводяться один для одного фрагменти уроків з іноземної мови, які потім обговорюються та аналізуються);

3) постановку та розв’язання проблемних завдань у ході практичної підготовки студентів, які повинні уміти реалізувати комунікативно-навчальну, виховну, освітню, розвиваючу функцію та здійснювати гностичну, конструктивно-плануючу, організаторську діяльність (робота починається в університетській аудиторії, а далі продовжується в інших закладах в рамках педагогічної практики студентів).