Назва проекту: Мультимедійний творчий проект як технологія формування професійних якостей у студентів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю»

Автор проекту: Яненко Я.В.

ФІФСК, кафедра журналістики та філології

Суть педагогічної інновації проекту:

Сутність даної педагогічної інновації полягає у застосуванні творчих проектів як форми самостійної навчальної діяльності студентів СумДУ.

Творчий проект – це певний обсяг самостійної навчальної роботи, яка виконується студентами індивідуально або групі протягом вивчення фахової дисципліни. У творчий проект може входити кілька робіт (об’єднаних загальною темою), які можуть виконуватися за визначеним викладачем графіком протягом навчального модуля/семестру. У творчих проектах пріоритет має креативна складова, тому головним завданням для студентів є створення авторського контенту (текст, фотографія, комп’ютерний макет, інфографіка тощо). Створення студентами творчих проектів дозволяє майбутнім фахівцям застосовувати теоретичні знання на практиці та розробляти повідомлення, призначені для поширення в сучасних медіа.