Назва проекту: Навчання студентів на «прикладі самого себе»

Автор проекту: Ілляшенко Н.С.

ФЕМ, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

Суть педагогічної інновації проекту:

Студентам не завжди легко сприймати методичний матеріал на прикладі підприємств, на яких вони не працюють і які знають лише із рекламних роликів. Тому в рамках вивчення матеріалу автор пропонує студентам виконувати більшість завдань використовуючи в якості прикладу не підприємства чи товари, а самого себе (наприклад, виконати SWOT-аналіз для себе, провести аналіз власного мікро- та макросередовища, спланувати власний життєвий цикл, розробити програму просування себе як «співака, політика, спортсмена чи когось-іншого, залежно від талантів» тощо).

Потім результати обов’язково презентуються. До того ж студент має право отримати додаткові бали за самий креативний підхід.

Таке проведення матеріалу «через призму себе самого» дозволяє студентам краще запам’ятовувати інформацію, засвоювати сутність методики, яку потім можна використовувати вже в практичній діяльності на підприємствах чи установах. До того ж це викликає інтерес до навчання, заохочує їх до участі у різних конкурсах, конференціях і т.п.