Назва проекту: Підхід CDIO у навчальному процесі факультету ТеСЕТ

Автори проекту: Іванов В.О., Криворучко Д.В.

ТеСЕТ, кафедра технологій машинобудування, верстатів та інструментів

Суть педагогічної інновації проекту:

Автори пропонують реалізовувати підхід CDIO (абрев. від Conceive-Design-Implement-Operate; пер. з англ. Планувати-Проектувати-Реалізовувати-Керувати) у підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки «Інженерна механіка» фахового спрямування «Технології машинобудування».

Даний підхід доцільно використовувати при викладанні дисципліни «Комп’ютиризовані системи автоматизованої підготовки виробництва», основним завданням якої є необхідність отримання студентами знань і вмінь щодо ефективного використання комп’ютерних програм для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. Саме з цією метою вивчення дисципліни поділено на три розділи: конструкторська підготовка (де автор пропонує використовувати CAD-технології); інженерний аналіз з використання CAE-технологій; технологічна підготовка (CAРР- CAM-технології). Застосування комплексного підходу CDIO викладачем дозволить студентам ефективно опанувати сучасні системи автоматизованого проектування для вирішення завдань конструкторського і технологічного проектування.