Назва проекту: Практично-орієнтована підготовка студентів у рамках навчальної дисципліни «Економіка та маркетинг засобів масової інформації»

Автори проекту: Грищенко О.Ф., Голишева Є.О.

ФЕМ, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

Суть педагогічної інновації проекту:

Педагогічна інновація, запропонована авторами, направлена на підсилення практично-орієнтованої підготовки студентів у рамках навчальної дисципліни «Економіка та маркетинг засобів масової інформації».

Авторами відмічено, що недоліками традиційної теоретичної освіти є відсутність практичних навичок у студентів, зниження мотивації у вивченні та погіршення запам’ятовування складного матеріалу через традиційні методи навчання. Саме тому, у рамках викладання дисципліни окрім традиційних форм проведення аудиторних занять автори використовують методи та підходи, що спрямовані на формування у студентів практичних навичок та їх відпрацювання в умовах близьких до реальних. Так, автори пропонують написання студентами прес-релізів та прес-анонсів із подальшим моделюванням прес-конференції з презентацією підготовлених робіт за визначеною раніше тематикою та розподіленими ролями. Дані імітаційні інструменти у викладанні дисципліни та проведенні практичних занять допомагають студентам краще опанувати запропоновані знання та набути практичні вміння, не виходячи з аудиторії.