Назва проекту:Самостійна навчальна діяльність студентів як основа організації їх цілеспрямованої діяльності та формування комунікативних навичок

Автори проекту: Сагер Л.Ю., Сигида Л.О.

ФЕМ, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю

Суть педагогічної інновації проекту:

Сутність педагогічної інновації полягає у застосуванні активних методів навчання при проведенні практичних і лекційних занять, що дозволяє безпосередньо задіяти студентів у навчальний процес та стимулювати їх розумову діяльність, що, у свою чергу, забезпечить більш високий рівень засвоєння матеріалу та створить надійне підґрунтя для його практичної реалізації.

Зокрема, при проведенні лекційних занять автори педагогічної інновації використовують не тільки інтерактивні лекції, лекції у вигляді впровадження коротких запитально-відповідних співбесід, лекції-дискусії, а також лекції-візуалізації, лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-подорожі. Це дозволяє надати навчальній діяльності практичного спрямування вже в період навчання студентів у ВНЗ та сформувати у них відповідальне ставлення до вивчення дисциплін, що є основою для їхньої подальшої професійної діяльності. Також з метою більш детального опрацювання матеріалу студентами проводяться лекційні заняття, на яких вони виступають у ролі викладача.

При проведенні практичних занять викладачі використовують імітаційно-моделюючі ігри, ділові ігри, що передбачають імітацію фахової діяльності; дебати для формулювання та підтримки у студентів особистої точки зору, розвитку ораторських та комунікаційних здібностей; практично-орієнтовані кейси, що дозволяють на прикладі конкретних ситуацій шукати можливі шляхи вирішення проблем; робота у малих групах – у результаті спільної роботи відбувається узгодження корпоративних і особистих цілей, виробляється орієнтований на результат підхід до вирішення управлінських проблем, відбувається згуртування учасників у команді, формуються навички командної роботи.