Назва проекту:Студентські науково-пошукові групи

Автори проекту: Ілляшенко А.В., Куліш А.М. – Юридичний факультет, кафедра судочинства та міжнародного права

Суть педагогічної інновації проекту:

Автори педагогічної інновації пропонують організовувати студентські науково-пошукові групи з 1-го року навчання з метою інтелектуального розвитку та розкриття наукового потенціалу студентів.

Науково-пошукові групи повинні будуватись за одним із двох принципів – особистісним та тематичним Робота в групі передбачає: розуміння перспективності наукових пошуків, опанування методами обробки великого обсягу нормативно-правової та наукової інформації, уміння відслідковувати проблему у науковому просторі держави та світу, пошук можливих варіантів вирішення проблеми. Така наукова робота студентів повинна бути втілена в: тезах доповідей конференцій (1-2 курс), статтях у фахових виданнях (2-3 курс), у підготовці конкурсної роботи на Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт (4-5 курс), магістерських кваліфікаційних роботах із подальшою можливістю розвитку ідей під час написання дисертаційної роботи.

Результатами реалізації такого підходу до організації наукової діяльності студентів є підготовка фахівців з високим рівнем спеціалізації, готових як до науково-дослідницької роботи, так і для юридичної практики.