Назва проекту: Сучасна комбінаторна технологія організації самостійної роботи студентів з біологічної хімії

Автори проекту: Гребеник Людмила Іванівна, Прімова Людмила Олександрівна – Медичний інститут, кафедра біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії

Суть педагогічної інновації проекту:

Запропонований підхід до організації самостійної роботи студентами при вивченні біологічної хімії належить до комбінаторної педагогічної інноваційної технології, що враховує переважаючи тенденції у реформуванні системи вищої медичної освіти з акцентом на підвищення ефективності самостійного опрацювання матеріалу дисципліни.

При впровадженні нових форм самостійної роботи автори виходили з необхідності логічного поєднання самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів при постійній підтримці та контролю викладача.

Інновація повністю відповідає сучасним європейським та державним вимогам кваліфікаційних рамок щодо збалансованості фундаментальної та практичної підготовки студентів.