Назва проекту: Творчі роботи та творчі конкурси: синергія взаємодії

Автор проекту: Яненко Ярослав Васильович – ІФСК, кафедра журналістики та філології, факультет

Суть педагогічної інновації проекту:

Автор визначає поняття «творча робота» як вид самостійної роботи студентів, який охоплює певну кількість теоретичного і практичного матеріалу та як навчальне завдання, для вирішення якого студентам необхідно продемонструвати творчий підхід і використати вже набуті теоретичні знання та практичні вміння з фахових дисциплін. Автор із 2013 року застосовує творчі роботи як вид самостійної роботи студентів спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» СумДУ.

Під поняттям «творчий конкурс» автор розуміє захід, метою якого є відбір найкращих студентських робіт на оголошену оргкомітетом тему та визначення переможців. У галузі реклами і зв’язків з громадськістю такими творчими конкурсами є молодіжні фестивалі реклами, конкурси соціальної реклами тощо.

Сутність педагогічної інновації – поєднання виконання студентами завдань самостійної роботи із фахових дисциплін у форматі творчих робот із участю у студентських творчих конкурсах зі спеціальності. Переваги втілення педагогічної інновації:

  • збільшується мотивація студентів якісніше виконувати завдання самостійної роботи (творчі роботи), адже це не лише приносить студентам відповідні бали згідно регламенту дисципліни, а й надає шанс перемоги у творчому конкурсі, фестивалі тощо; - відбувається вдосконалення практичних вмінь студентів, що базується на виконанні актуальних та цікавих завдань;
  • студенти формують власне професійно-орієнтоване творче портфоліо, що є запорукою вдалого пошуку роботи за фахом у майбутньому.