Назва проекту: Доповнена реальність з Unity в інженерній освіті

Автор проекту: Артюхов Артем Євгенович – ТеСЕТ, кафедра «Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв»

Суть педагогічної інновації проекту:

В рамках вивчення дисциплін «Процеси та обладнання газороздільних установок» та «Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв» студентом пропонується ознайомитись з інтерактивними 3D моделями основних установок відповідно до специфіки дисципліни. Інтерактивні моделі створено на базі тривимірних моделей обладнання та установок, що розроблені колективами студентів. Під час роботи з моделями, які створені в середовищі Onity студенти мають можливість:

  • ознайомитись з основним технологічним обладнанням, що входить до складу установки;
  • визначити об’ємно планувальні рішення, які закладені під час компонування установки;
  • визначити особливості монтажу кожного з вузлів установки.

Робота з інтерактивними моделями установок включена до блоку самостійного вивчення матеріалів дисциплін. За результатами роботи з моделями студент повинен:

  • визначити ступінь відповідності запропонованих в моделі технічних рішень вимогам діючих стандартів;
  • запропонувати напрями вдосконалення об’ємно-компонувальних рішень, що застосовані при створенні моделі.

Робота з моделями ведеться групою студентів, яка формується відповідно до тематики курсового та/або дипломного проектування. Кожен зі студентів аналізує частину установки (дільницю). Після індивідуального аналізу студенти повинні виконати групове завдання, де наводять комплексний аналіз моделі.

За результатами виконання завдання студенти набувають таких компетентностей:

  • здатність розв’язувати практичні задачі щодо вибору технологій та розроблення комплексних рішень по створенню трьохвимірних моделей, та перевіряти працездатність створених моделей;
  • прийняття самостійних технічних рішень, та їх обґрунтування.