Назва проекту: Комплексний інвестиційний проект як напрям активізації самостійної практично-орієнтованої підготовки студентів

Автори проекту: Теліженко О.М., Лук’янихін В.О., Байстрюченко Н.О. , Галинська Ю.В., Машина Ю.П., Тимченко І.О. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра управління

Суть педагогічної інновації проекту:

В сучасних умовах однією з найголовніших задач освіти є переорієнтація на передавання студентам не тільки знань, умінь і навичок, а й формування у них необхідних професійних компетенцій, здатності пристосовуватися до умов соціального буття.

З метою орієнтації на якості студента як особистості, розвитку студента повноцінною, самодостатньою, творчою особистістю та суб’єктом підприємницької діяльності, активізації його пізнання, спілкування, самодіяльності пропонується запровадити метод самостійної навчальної роботи студента.

Самостійна робота передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної роботи та колективної навчальної діяльності. Пропонована педагогічна інновація спрямована на вирішення двох взаємопов’язаних задач: формування професійних компетенцій у студентів та розширення напрямів організації самостійної роботи студента.

Студентам пропонується розробити інвестиційний проект, спрямований на вирішення однієї з актуальних економічних проблем. Організаційний процес має бути побудований на принципах колективного мислення, активізації мозкової діяльності , розвитку творчих здібностей, уміння розподіляти ролі та організовувати процес.

Метою пропонованої інновації є:

  • інтеграція одержаних знань по вивчених дисциплінах курсу;
  • підготовка фахівців здатних застосовувати теоретичні знання в практичних ситуаціях;
  • уміння критично оцінювати діючу ситуацію, здатність знаходити рішення по її вдосконаленню;
  • придбання практичних навиків, які допоможуть уникнути помилок при переході до самостійної трудової діяльності;
  • розвиток комунікативних компетенцій студентів.