Назва проекту: Організація практично-орієнтованої підготовки студентів в рамках вивчення дисципліни «International economic law»

Автор проекту: Омельяненко В.А. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра економічної теорії

Суть педагогічної інновації проекту:

Інноваційні педагогічні технології організації практично-орієнтованої підготовки студентів в рамках вивчення дисципліни «International economic law» включають аудіовізуальний метод навчання, творчі завдання, пошук та компаративні дослідження:

1) перегляд тематичних англомовних відео з подальшим їх коментуванням та викладенням власної думки студента.
Приклад: написання аналітичного есе «World Trade Organization: success or failure?» («ВТО: успіх чи невдача?») на основі коментарів експертів, викладених у англомовних відео-фільмах, присвячених річниці створення WTO (https://www.youtube.com/watch?v=X-ptS6Ln_ss; https://www.youtube.com/watch?v=M4Sz1NNvepk ) та з обов’язковим обґрунтуванням власної думки з визначеного питання.

2) робота з міжнародними інформаційно-правовими системами, що містять електронні тексти нормативних актів та документи міжнародного права і норми іноземного законодавства, в яких студенти можуть простежити процес зміни нормативно-правових актів. Це формує навички роботи у міжнародному середовищі, а також допомагає у вивченні професійної англійської мови.

3) використання case-методу та методу аналізу ситуацій: аналіз особливостей конкретних процесів, зокрема в Україні. На основі використання методу студенти можуть проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблем, запропонувати можливі варіанти вирішення на основі світового досвіду та вибрати найкращий.
Прикладом використання є аналіз особливостей функціонування «податкових гаваней» та їх впливу на Україну.

4) міжнародні компаративні дослідження та економічний аналіз у вивченні права. Прикладом використання компаративних досліджень у самостійній роботі студента є аналіз конкретного міжнародного диспуту (торгівельного, інвестиційного) між країнами та оцінка можливості вирішення цього спору іншим способом на основі мінімізації збитків.

5) самостійна підготовка студентами до конференції ідей (організована за технологією Mind-Mapping), що представляє собою підготовлене обговорення, призначене для збору самостійно розроблених ідей та їх колективної оцінки з певної проблеми з метою спільного вироблення найбільш ефективного рішення. Може бути організована на основі розподілу ролей при вирішенні проблеми (іноземний інвестор, законодавець, представник вітчизняного бізнесу тощо).
Прикладом застосовування методу є пошук підходів до вирішення проблеми удосконалення законодавства України з метою залучення іноземних інвестицій.

Конференція ідей ґрунтується на використанні PRES-методу (Position – Reason – Explanation (Example) – Summary), що є допоміжним методом навчання та спрямований на розвиток і закріплення навичок аргументування, обґрунтування та захисту власної позиції у дискусії, діалозі, під час ділових зустрічей. У цій формулі запрограмований алгоритм логічно послідовних дій: Позиція (думка) – обґрунтування – приклад – висновок (наслідок). Метод передбачає попередню підготовку аргументів студентами (мікрогрупами студентів) на основі аналізу існуючого досвіду з використанням статистики.

Прикладом використання PRES-методу є розробка рекомендацій щодо удосконалення міжнародного торгівельного права.

Конференція ідей може відбуватися на основі розподілу ролей (підприємці, міжнародні організації, національний бізнес, іноземний бізнес), коли представники кожної групи готують свої пропозиції та аргументи, а також консолідовано виробляють фінальне рішення.