Назва проекту: Інновації в практично-орієнтовній підготовці студентів

Автори проекту: Пахомов В.В., Чернадчук О.В. – ННІ права, кафедра КПДС

Суть педагогічної інновації проекту:

Сучасне життя висуває досить високі вимоги до підготовки майбутнього правника. Завданням при підготовці правників є поєднання в навчальному процесі та формування загальних принципів правничої професії, і набуття особливих знань та навичок, необхідних для вузької спеціалізації. Розвиток правової держави залежить зокрема від активних професійних юридичних кадрів, адже від них залежить ефективне втілення правових норм та створення демократичних правовідносин в суспільстві. Випускники юридичних факультетів повинні вміти в практичній діяльності втілювати чинне правове регулювання.

Сутність педагогічної інновації полягає у тому, що студенти отримують професійні навички захисту інтересів клієнта в суді, розв’язання спорів у вигляді консультування, ведення переговорів тощо.