Назва проекту: Метод колективної розробки вирішення соціально-економічних проблем на основі діаграми зв’язків (Mind-Mapping) і технології Clustern

Автор проекту: Омельяненко В.А. – ННІ ФЕМ ім. О.Балацького, кафедра економічної теорії.

Суть педагогічної інновації проекту:

Розроблений метод передбачає систематизацію отриманих в результаті модерації ідей на основі виявлення взаємозв’язків (Mind-Mapping) та колективної генерації ідей й їх систематизації (Clustern) на основі колективного обговорення.

Метод реалізується за принципом від часткового до загального «Case - Problem – Method».

В рамках методу запропоновано використовувати діаграму зв'язків - інструмент, що дозволяє виявляти логічні зв'язки між основною ідеєю, проблемою і різними факторами впливу. Діаграма зв'язків забезпечує спільне планування і допомагає усвідомити невирішені проблеми, розкриваючи раніше невидимі причинні зв'язки між окремими частинами інформації шляхом їх графічного представлення.

Запропонований метод для організації аудиторної роботи складається з наступних операцій:

 1. На підготовчому етапі встановлюються дві робочі дошки.
 2. Учасникам дається ситуація для обговорення (Case).
 3. Проводиться опитування та визначається проблема, яка потребує вирішення (Problem). Учасники фіксують на картках свою думку з проблем, її причин та способів їх вирішення (Method).
 4. Від учасників картки надходять до модератора.
 5. Картки розвішуються на першій робочій дошці.
 6. Здійснюється систематизація пропозицій: відбираються близькі за змістом картки-ідеї і кріпляться на другій робочій дошці. Для цього модератор бере картку, зачитує її вголос, звертаючись до учасників групи.
 7. Потім модератор поміщає її на робочій дошці відповідно до думки групи і обґрунтованих критеріїв. Картка кріпиться або до тієї чи іншої тематичної «колонки», або ж створюється нова колонка з новими ознаками.
 8. Коли всі картки знайшли своє місце, можна переходити до їх об'єднання. За Близькі за змістом картки об'єднуються в одну групу («проблемна хмара»).
 9. У подальшій роботі кожна «проблемна хмара» нумерується і між «хмарами» ( групами однорідних карток-ідей) модератор вибудовує смислові взаємозв'язки (стрілки).
 10. Після того як всі картки обговорені, вивішені і систематизовані, модератор разом з групою визначає центральне поняття в кожній проблемній області. Остаточне формулювання тієї чи іншої проблемної області модератор пише над колонкою як заголовок. Таким чином, порядкові номери «хмар» замінюються назвами і виписуються окремо.
 11. Визначення пріоритетів ідей та вироблення фінального рішення відбувається в ході колективного обговорення.

Cпрощений альтернативний спосіб використання запропонованого методу можна сформулювати наступним чином:

1) формулюється проблема, яку необхідно вирішити, чи результат, якого слід досягти;

2) визначаються ланки, які пов'язують окремі фактори, що впливають на проблему, і будується діаграма зв'язків;

3) студенти обговорюють побудовану діаграму зв'язків і виявляють головні причини, що впливають на проблему.